Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 20 de juny de 2017

Aquest matí he començat visitant algunes obres de millora que estem fent als carrers del poble. Seguidament, he atès la visita d'una persona del municipi. Després,  reunió amb l'equip de govern per acabar de preparar el Ple d'aquesta tarda i altres temes de treball. Al migdia, Junta de Govern Local on aprovarem el projecte de millora de carrers com Cid Campeador, la reparació asfàltica de diferents carrers, A la tarda, Ple Municipal on portarem a aprovació la renovació de la concessió de locals a diferents entitats i una modificació de pressupost. También des del PSC presentem una moció per demanar al govern que solucioni les despeses de llum a les persones electrodepenents (Persones que viuen depenents d'una màquina conectada a l'electricitat les 24 hores al dia). BON DIMARTS!!  Unes imatges de la millora de voreres. Continuem !!

Esta mañana he empezado visita do algunas obras de mejora que estamos haciendo en calles del pueblo. Seguidament, he atendido una visita de una persona del municipio. Después,  reunión con el equipo de gobierno para acabar de preparar el Pleno de esta tarde y otros temas de trabajo. Al mediodía,  Junta de Gobierno Local donde aprobaremos el proyecto de mejora de calles como Cid Campeador, la reparación asfáltica de diferentes tes calles. Por la tarde, Pleno Municipal donde llevaremos la aprobación de la renovación de las concesiones de locales a diferentes entidades y una modificación de presupuesto. También desde el PSC presentamos una moción para pedir al gobierno que solucione los gastos de luz a las personas electrododependientes  (personas que viven dependientes de una máquina conectada a la electricidad las 24h del día). BUEN MARTES!! Unas imágenes de la mejora de las aceras. Continuamos !!

                                         

Dilluns, 19 de juny de 2017

Aquest matí començo amb una reunió a BCN de la comissió executiva del PSC.  Al tornar, reunió de treball sobre el pla de reactivació municipal i les millores que s'estan fent i les que hi ha planificades. A la tarda, aniré a la clausura de l'Escola d'Adults Municipal i seguidament, reunió amb els grups polítics i Decatlhon per treballar el projecte del parc esportiu. BON DILLUNS!! Un racó d'intercanvi de llibres de l'institut Alexandre Galí.  La lectura és vital !!

Esta  mañana empiezo con una reunión en BCN de la Comisión Ejecutiva del PSC.  Al volver, reunión de trabajo sobre el pla de reactivació municipal y las mejoras que se están haciendo y las que están planificadas. Por la tarde, iré a la clausura de la Escuela de Adultos Municipal i seguidamente, reunión con los grupos políticos y Decatlhon para trabajar el proyecto de parque deportivo. BUEN LUNES!! Un rincón  de intercambio de libros del instituto Alexandre Galí. La lectura es vital !!
                     

                                                     

Divendres, 16 de juny de 2017

Aquest matí he començat amb una reunió sobre temes d'educació per tancar el curs i preparar l'inici del proper. Després,  reunió amb Som Energia per treballar temes de sostenibilidad al municipi. Seguidament, reunió amb una empresa que vol explicarnos els seus serveis. Al migdia, reunió amb urbanisme per treballar la possibilitat de noves activitats economiques al municipi. A la tarda, inici i ofrena del Romiatge de la Casa d'Andalusia i al vespre, presentació de la portada i separata del programa de la Festa Major de Les Roquetes. BON DIVENDRES!!   Fotos posant en marxa els carregadors elèctrics de Ribes.

Esta  mañana he empezado con una reunión sobre temas de educación para cerrar el curso y preparar el inicio del próximo.  Después,  reunions con Som Energia para trabajar temas de sostenibilidad a en el municipio. Seguidamente, reunions con una empresa que quiere explicarnos sus servicios. Al mediodia , reunion con urbanismo para trabajar la posibilidada de nuevas actividades economicas en el municipio. Por la tarde, inició y ofrenda del Rocío de la Casa del Andalucía y por la noche, presentación de la portada y la separata del programa de la Fiesta Mayor de Les Roquetes. BUEN VIERNES!!   Fotos poniendo en marcha los cargadores eléctricos de Ribes.                                              
                                                          
  
 

Dijous, 15 de juny de 2017

Aquest matí començo amb una reunió per preparar el ple municipal de dimarts vinent. Seguidament, reunió amb governació per treballar la campanya que volem posar en marxa per temes de civisme. Després,  visita a l'oculista pels meus ulls i al migdia, visita d'una empresa que es dedica a millores de l'espai públic.  Després,  reunió amb Fem Ribes per tractar d'uns problemes que hi ha al carrer Sant Pere amb el subministrament elèctric.  A la tarda, Junta de Govern del Consell Comarcal i després,  presentació del projecte de millora de les pistes de Sant Agustí (los gallis). A les 19.30h a les pistes.  BON DIJOUS !! Un vídeo de com estan les pistes, si vols veure el nou projecte,  vine i participa!!

Esta mañana empiezo con una reunión para preparar el pleno municipal del próximo martes. Seguidamente, reunión con gobernación para trabajar la campanya sobre civismo que queremos poner en marcha. Después,  visita al oculista para mis ojos i al mediodía,  visita de una empresa que se dedica a la mejora del espacio público. Después,  reunión con Fem Ribes por unos problemas que tienen los comercios en el carrer Sant Pere con el suministro eléctrico.  Por la tarde, Junta de Gobierno del Consell Comarcal y después,  presentación del proyecto de mejora de las pistas de Sant Agustí (los gallis). A las 19.30h. BUENO  JUEVES!! Un vídeo de como están las pistas, si quieres ver el nuevo proyecto, ven y participa!!

                                                                                                                                                                                                                                     

Dimecres, 14 de juny de 2017

Aquest matí començo contestant correus i llegint documentació que fa dies que m'espera i no he tingut temps. Al migdia, tinc visites de veïns i veïnes.  A la tarda, posarem en  ara els carregadors per a cotxes i motos elèctrics a Ribes i a Les Roquetes. Volem apostar per vehicles menys contaminants al municipi. A l'Ajuntament, aquest any, tindrem un cotxe i un camió elèctrics. Ens hem adherit a les subvencions que la Diputació dóna per aquests temes. Al vespre, reunió del Consell Municipal de Comunicació amb els grups polítics. BON DIMECRES!!

Esta mañana empiezo leyendo y contestando correos y leyendo documentación que hace días que me espera y que no he tenido tiempo.  Al mediodía, tengo visitas de vecinos y vecinas. Por la tarde, pondremos en marcha los cargadores para coches y motos eléctricos en Ribes i Les Roquetes. Queremos apostar por los vehículos menos contaminantes en el municipio. El Ayuntamiento, este año, tendremos un coche y un camión eléctricos.  Nos hemos adherido a las subvenciones que la Diputación da para estos temas. Después,  reunión del Consejo Municipal de Comunicación.  BUEN MIÉRCOLES!!