Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 11 d'octubre de 2018

Agenda pública: dijous dia 11 d'octubre de 2018.

Aquest matí tinc reunió amb espai públic i seguidament amb governació per treballar projectes que tenim en marxa. Desprès, em reuniré amb els responsables del servei de Bus que fan el servei a BCN per parlar dels problemes de saturació que tenim a les hores punta. També he demanat visita a Transports de la Generalitat que són els responsables en aquest servei. A la tarda, rebré  al Consell de Direcció de l'organització Europea Eryica que treballen en temes de joventut i que s'allotgen a l'Hotel Palou del nostre municipi!! BON DIJOUS!! una foto presentant el mercat del cava i la tapa amb la Comissió De Festes Les Roquetes!

Esta mañana tengo reunión con espacio público y seguidamente con gobernación para trabajar proyectos que tenemos en marcha. Después me reuniré con los responsables de la empresa de Bus que hace el servicio a BCN para hablar de la saturación que tenemos en horas punta. También he pedido visita a Transports de la Generalitat que són los responsables en este servicio. Por la tarde recibiré al Consejo de Dirección de la organización europea Eryica  que trabajan temas de juventud y que se alojan en el Hotel Palou de nuestro municipio. BUEN JUEVES!! Una foto presentando el mercat del cava y la tapa con la Comisiòn de Fiestas de Les Roquetes!

                                                     

Dimecres, 19 de setembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 19 de setembre de 2018.

Aquest matí he anat a veure algunes obres de millora que tenim en marxa de voreres i també de la xarxa de subministrament de l'aigua. Seguidament, he explicat als mitjans de comunicació les propostes que els veïns i veïnes han presentat als pressupostos participatius!! 35 propostes per millorar el nostre poble!! ara, del 16 al 28 d'octubre podrem votar les que més ens agradin!! Al migdia, he signat convenis de col.laboració amb l'Ampa Santa Eulàlia, el Club de Patinatge Artístic Santa Eulàlia i Els Diables de Les Roquetes. A la tarda, tinc reunió de treball amb Espai Públic i al vespre, reunió amb entitats de Ribes que tenen local propi Ger, Els Xulius i El Parroquial. BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido a ver algunas obras que tenemos en marcha para mejorar aceras y también la red de suministro de agua. Seguidamente, he explicado a los medios de comunicación las propuestas que los vecinos y vecinas han presentado a los presupuestos participativos!! 35 propuestas para mejorar nuestro pueblo!! Ahora, a partir del 16 de octubre podremos votar las que más nos gusten!! Al mediodía, he firmado convenios de colaboración con Ampa Santa Eulàlia, el Club de Patinatge Artístic Santa Eulàlia i Els Diables de Les Roquetes. Por la tarde, tengo reunión de trabajo con Espacio Público y después con las entidades de Ribes que tienen local propio Ger, Els Xulius i El Parroquial. BUEN MIÉRCOLES!!

                            

Dijous, 13 de setembre de 2018

Agenda pública: dijous dia 13 de setembre de 2018.

Avui em reuneixo amb espai públic i amb governació per treballar millores d'accessibilitat al voltant de les parades de bus. Desprès, reunió amb educació per ampliar el programa de convivència a més escoles del municipi. Al migdia, rebré visita de l'associació per una mort digna per veure com podem col.laborar. A la tarda, recordeu veïns i veïnes de Mas d'en Serra que a les 19.30h a la sala polivalent de la vinya hi ha una xerrada informativa sobre la brossa orgànica. Veniu!!

Hoy me reuno con espacio público y gobernación para trabajar mejoras de accesibilidad alrededor de las paradas de bus. Después, reuniòn con educación para ampliar el programa de convivencia a más escuelas del municipio. Al mediodía, recibiré la visita de la asociación para una muerte digna para ver cómo podemos colaborar. Por la tarda, recordad vecinos y vecinas de Mas d'en Serra que a las 19.30h en la sala polivalente de la vinya hay una charla sobre la basura orgánica. Venid!!

                                                  

Dilluns, 3 de setembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 3 de setembre de 2018.


Avui sóc a BCN retrobant-me amb companys i companyes alcaldes i alcaldesses!!  Al migdia, aprofitaré per parlar de comerç amb experts sobre el tema i projectes per al nostre municipi. BON DILLUNS!!

Hoy estoy en BCN reencontrándome con compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas!!  Al mediodía  aprovecharé para hablar de comercio con expertos sobre el tema y proyectos para nuestro municipio. BUEN LUNES!!

Dimarts, 28 d'agost de 2018

Agenda pública: dimarts dia 28 d'agost de 2018.


Aquest matí vaig a veure les neteges que hem començat a fer al torrent de Can Mestre i a Can Lloses a les parcel.les municipals. Desprès reunió de coordinació de l'equip de govern i al migdia, Junta de Govern Local. A la tarda, visites de veïns i veïnes. BON DIMARTS!! Unes fotos de la neteja del torrent!

Esta maña voy a ver la limpieza que hemos empezado a hacer en el torrente de Can Mestre y en Can Lloses en las parcelas municipales. Después, reunión de coordinación del equipo de gobierno y al mediodía, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, visitas de vecinos y vecinas. BUEN MARTES!! unas fotos de la limpieza del torrente!