Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 12 de desembre de 2017

Agenda pública: dimarts dia 12 de desembre de 2017.

Aquest matí he començat contestant correus, trucades i signant documentació pendent. Seguidament, hem obert la documentació per adjudicar les obres de l'skate de Ribes. Després, tinc reunió amb secretaria i intervenció per preparar els temes del proper Ple Municipal que entre altres, hi haurà la proposta d'aprovació dels plecs de condicions per al concurs per adjudicar l'obra del projecte del teatre Municipal de Les Roquetes. Després, marxaré a BCN a un acte municipalista amb alcaldes i alcaldesses socialistes. A la tarda, reunió de la Junta de Portaveus per preparar el proper Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado contestando correos, llamadas y firmando documentación pendiente. Seguidamente, hemos abierto la documentación para adjudicar las obras de l'skate de Ribes. Después, tengo reunión con secretaria e intervención para preparar los temas del próximo Pleno Municipal que entre otros, habrá la propuesta de aprobación de los pliegos de condiciones para el concurso de las obra del Teatro de Les Roquetes. Después marcharé a BCN a un acto municipalista de alcaldes y alcaldesas socialistas. Por la tarde, reunión de la Junta de portavoces para preparar el próximo Pleno Municipal. BUEN MARTES!!

                                                                          

Dilluns, 11 de desembre de 2017

Agenda pública: dilluns dia 11 de desembre de 2017.
Avui començo responent missatges i correus. Seguidament, faré una reunió de treball per veure com van els projectes del pla de reactivació. Després, visitaré les obres de la pista de Sant Agustí. A continuació, faré reunió amb el grup municipal popular. Al migdia,  atendré a veïns i veïnes. Seguidament, donaré la benvinda als estudiants del nou curs del SEFED (simulació d'empreses). BON DILLUNS!!! Avui tenim alerta de mal temps, així que a abrigar-nos!! Unes imatges de les neteges a les urbanitzacions de les franges de protecció que estem fent contra incendis.

Hoy empiezo contestando mensajes y correos. Seguidamente,  haré reunión de trabajo para ver cómo van los proyectos del plan de reactivación. Después visitaré las obras de las pista de Sant Agustín. A continuació tendré reunión con el grupo municipal popular.  Al mediodía,  atenderé a vecinos y vecinas.  Seguidamente,  daré la bienvenida a los estudiantes del nuevo curso del SEFED (Curso de formación en simulación de empresas). BUEN LUNES!! Hoy tenemos alerta por mal tiempo. Así que a abrigarnos! ! Una fotos de la limpieza que estamos haciendo en las urbanizaciones de las franjas de protección contra incendios.

                                            

Dimarts, 5 de desembre de 2017

Aquest matí he començat amb la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Residència El Redòs i desprès amb la Fundació La Caixa perquè donen suport al projecte d'integració social. Seguidament, he tingut reunió de coordinació amb l'equip de govern i desprès, Junta de Govern Local. A la tarda, reunió per traballar un projecte per a joves. BON DIMARTS ¡¡

Esta mañana he empezado con la firma de un convenio de colaboración con la Residència El Redòs y después con la fundación La Caixa porque nos dan apoyo en un proyecto de integración social. Seguidamente, he tenido reunión de coordinación con el equipo de gobierno y después, Junta de Gobierno Local. Por la tarde, reunión para trabajar un proyecto para jóvenes. BUEN MARTES ¡¡¡¡

                                                           

 

Dilluns, 4 de desembre de 2017

Aquest matí he començat amb visites de veíns i veïnes. Seguidament , he anat a l'Avinguda Catalunya a explicar a la premsa el projecte de remodelació que s'està treballant. Desprès, he tornat a l'Ajuntament per atendre més visites. Al migdia, donaré la benvinguda als nois i noies que han començat a treballar amb nosaltres dins el programa de Garantia Juvenil. Aprofito per mostrar el meu descontent per les poques places que aquest any han sortit. L'atur juvenil continua sent una assignatura pendent en aquest país i aquest programa pot ser una oportunitat per la gent jove. Traslladarem la nostra queixa al govern de l'estat i a la generalitat. A la tarda, reunió amb serveis socials per parlar d'habitatge i al vespre, reunió amb els grups polítics per valorar el projecte de participació en el pressupost d'aquest any. BON DILLUNS ¡¡¡

Esta mañana he empezado con visitas de vecinos y vecinas. Seguidamente, he ido a la Avenida Catalunya a explicar a la prensa el proyecto de remodelación que se está trabajando. Después, he vuelto al Ayuntamiento para atender más visitas. Al mediodía, daré la bienvenida a los chicos y chicas que han empezado a trabajar con nosotros en el programa de Garantia Juvenil. Aprovecho para mostrar mi descontento por las pocas plazas que han salido este año. El paro juvenil continua siendo una asignatura pendiente en este país, y este programa puede ser una oportunidad para la gente joven. Trasladaremos nuestra queja al gobierno del estado y de la generalitat. Por la tarde, reunión con servicios sociales para hablar de vivienda y por la noche, reunión con los grupos politicos para valorar el proyecto de participación de presupuesto participativo de este año. BUEN LUNES ¡¡¡¡

 

Divendres, 1 de desembre de 2017

Agenda pública: divendres dia 1 de desembre de 2017.
 
Aquest matí he començat amb una entrevista a canal blau "sessió plenària" per explicar diferents projectes per al municipi. Seguidament, he anat a BCN a l'Assamblea de la Federació de Municipis. Treballant plegats amb d'altres municipis per millorar el servei dels ajuntaments a les persones.A la tarda, aniré a l'encesa de les llums de nadal que ha organitzat l'entitat Mil.lenium i la Unió de comerciants a la plaça de l'ajuntament a Les Roquetes.  Continuem treballant!! Una foto amb alcaldes i alcaldesses a la Federació de Municipis!!
 
Esta mañana he empezado con una entrevista en canal blau "sesión plenaria" para explicar diferentes proyectos para el municipio.  Seguidamente, he ido a BCN a la Asamblea de la Federación de Municipios.  Trabajando juntos con otros municipios para mejorar el servicio de los ayuntamientos a las personas.  Por la tarde, iré al encendido de las luces de Navidad que ha organizado la entidad Millenium y la Unión de Comerciantes en la plaza del Ayuntamiento en Les Roquetes.   Continuamos trabajando!!  Una foto con alcaldes y alcaldesas en la Federación de Municipios!!