Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 19 de juliol de 2017

Aquest matí he començat atenent visites de veïns i veïnes.  Seguidament, faré roda de premsa per explicar el projecte d'ajuts a emprenedors i emprenedores i també  empreses amb l'objectiu de crear nous llocs de treball. Després, tindrem la presa de possessió d'un nou agent de la policia local, al qual li dono la benvinguda a l'equip. Al migdia, reunió de treball amb Espai Públic per preparar intervencions de millora de carrers i places. Continuem treballant!!

Esta mañana he empezado atendiendo visitas de vecinos y vecinas. Seguidamente, haré rueda de prensa para explicar el proyecto de ayudas a emprendedores y emprendedoras y también a empresas con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo. Después,  tendremos la toma de posesión de un nuevo agente de policía,  al cual le doy la bienvenida al equipo. Al mediodía,  reunión de trabajo con Espacio Público.  Continuamos trabajando!!

Dimarts, 18 de juliol de 2017

 

Avui vaig tard amb l'agenda!! Disculpeu!
Aquest matí he començat visitant les obres d'asfalt que s’estan fent al poble.  Seguidament, signatura de conveni de col·laboració amb L'ADF  (agents de defensa forestal). Aprofito per agrair-los la feina que fan!! Després,   reunió de treball amb l'equip de govern per treballar projectes que tenim en marxa i altres que volem fer. Al migdia, Junta de Govern Local on entre molts altres temes s'aprova els plecs per contractar les obres de millora del clavegueram (Una obra important i molt necessària que recollirà les aigües de Mas d'en Serra perquè no s'inundin cases de Les Roquetes quan plou).i també,  l'aprovació de la millora de quadres d'enllumenat de Ribes i Les Roquetes. A la tarda, visita a l'espai que estem arreglant com a Cowork per a emprenedors i emprenedores. Seguidament, Junta de Portaveus per preparar el proper Ple Municipal. BON DIMARTS!!  imatges de l’asfalta’t i de la signatura de conveni.

Esta mañana he empezado visitando las obras de asfalto que estamos haciendo en el pueblo, seguidamente, firma del convenio con el ADF (agentes de defensa forestal). Aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen!! Después,  reunión de trabajo con el equipo de gobierno para trabajar proyectos que tenemos en marcha y otros que queremos hacer. Al mediodía,  Junta de Gobierno Local donde entre muchos otros temas se aprueban los pliegos de condiciones para contratar las obras de mejora del alcantarillado (una obra importante que recogerá las aguas de Más d'en Serra para que no se inunden casas en Les Roquetes cuando llueve ) i también la aprobación de mejoras en el alumbrado de Ribes i Les Roquetes. Por la tarde, visita al espacio de Cowork para emprendedores i emprendedoras. Seguidamente, Junta de Portavoces para preparar en próximo Pleno Municipal. BUEN MARTES !! Una imágenes del asfalto y la firma de convenio.

 

Dilluns, 17 de juliol de 2017

Aquest matí he començat contestant correus pendents. Seguidament, reunió sobre el Pla de Reactivació Municipal per fer el seguiment de les millores que volen  fer al poble. Després,  reunió de treball amb el grup municipal del PP.  Al migdia, visita de veïns i veïnes.  A la tarda,  aniré a l'entrega de premis del concurs curs de fotografia Jaume Gómez que ha organitzat Fem Ribes ! A la foto, les noves fonts que estem instal·lant. Poc a poc anem renovant!!

Esta  mañana he empezado contestando correos pendientes. Seguidamente, reunión sobre el Plan de Reactivación Municipal para hacer seguimiento de las mejoras que queremos hacer en el pueblo. Después,  reunión de trabajo con el grupo municipal del PP.  Al mediodía,  visita de vecinos y vecinas. Por la tarde, asistiré a la entrega de premios del concurso de fotografía Jaume Gómez que ha organizado Fem Ribes!  En la foto, las nuevas fuentes que estamos instalando. Poco a poco vamos renovando!!

Divendres, 14 de juliol de 2017

Avui vaig a una reunió organitzada per NODE ( l'Agència de Desenvolupament econòmic del Garraf) per treballar un pla de màrqueting dels polígons industrials. Volem noves activitats econòmiques industrials al nostre territori. Seguidament, reunió de treball amb Governació per posar calendari a noves senyalitzacions cíviques  ( caques de gossos i altres). Al migdia, reunió amb Educació per treballar diferents temes (Obres d'estiu a les escoles, inscripcions a l'Escola d'Adults...). Al vespre, aniré al Festival Son Solers que es farà a la Finca Mas Solers! ! BON DIVENDRES !! Fotos dels tractaments fitosanitaris a les palmeres a Ribes i Les Roquetes.

Hoy voy a una reunión organizada por NODE (Agencia de Desarrollo Económico del Garraf) para trabajar un plan de màrqueting para los polígonos industriales. Queremos nuevas actividades industriales en nuestro territorio. Seguidamente, reunión de trabajo con Gobernación para poner calendario a nuevas señalizaciones cívicas  (cacas de perros i otras). Al mediodía,  reunión con Educación para trabajar diferentes temas (Obras de verano en las escuelas, inscripciones Escuela de Adultos...) . Por la noche iré al Festival Son Solers que es hará en la Finca Mas Solers!! BUEN VIERNES!! Fotos de los tratamientos fitosanitaris en Ribes i Les Roquetes.

   

                                                                               

Dimecres, 12 de juliol de 2017

Aquest matí començo contestant correus pendents. Seguidament, reunió de treball amb Fem Poble sobre els ajuts a lloguer i transport. Després, roda de premsa per presentar els equips DEA (desfibriladors externs automàtics) que hem posat en els equipaments. Poden salvar una vida!!  Va ser una proposta ciutadana i ara ja estan posats!! També explicarem un avanç del calendari dels propers pressupostos participatius. Seguidament, reunió amb Espai Públic per continuar treballant millores. Al migdia, reunió amb un grup que vol invertir al municipi amb activitat econòmica. A la tarda, primera reunió del consell municipal de cultura. BON DIMECRES!!

Esta mañana  empiezo contestando correos pendientes. Seguidamente, reunión de trabajo con Fem Poble sobre ayudas para el alquiler y el transporte. Después,  rueda de prensa para presentar los DEA (desfibriladores externos automáticos) que hemos puesto en los equipamientos. Pueden salvar una vida!! Fue una propuesta ciudadana  y ahora ya están instalados. También explicaremos un avance del calendario de los próximos presupuestos participativos. Seguidamente, reunión con Espacio Público para continuar trabajando mejoras. Al mediodía,  reunión con un grupo que quiere invertir en el municipio. Por la tarde, primera reunión del Consejo municipal de cultura. BUEN MIÉRCOLES!!