Modificacions puntuals del PGOU (en tràmit)

 

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom
  2. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments
  3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)
  4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes de l'àmbit de l'Autòdrom-Terramar

 

1. Modificació puntual PGOU que afecta a la UA-26 Rocamar, UA-10 Minivilles i al sector en Sòl Urbanitzable no delimitat denominat Autòdrom

Tornar índex

2. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys d'equipaments destinats a educatius, esportius i reserva d'equipaments

Tornar índex

3. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, que afecta a terrenys municipals d'equipaments (actualment D2-D3-D7) per destinar-los a serveis tècnics (C1) i serveis urbans (D6), conservant l'ús associatiu-cultural (D3)

Tornar índex

4. Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes de l'àmbit de l'Autòdrom-Terramar

PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA DE 45 DIES, FINS EL 21 DE FEBRER DE 2019, INCLÒS

Tornar índex