Planejament derivat en tràmit

 

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Aprovació inicial Modificació puntual Pla parcial SUPP-12 , subsector 1, Centre de dinamització econòmica-Parc d'Oci
  2. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 75c Masia de Can Puça
  3. Aprovació inicial Modificació puntual usos admissibles Pla parcial Casa del Mar-Els Colls
  4. Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)
  5. Aprovació inicial Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipament comunitari, ubicat a l'Àmbit del sector Els Colls SUPP-14
  6. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg finca Can Ramonet
  7. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 77C Can Cuadras del Palou

 

 

1. Aprovació inicial Modificació puntual Pla parcial SUPP-12 , subsector 1, Centre de dinamització econòmica-Parc d'Oci

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 23 D'OCTUBRE DE 2014 (FINALITZAT)

Tornar índex

2. Aprovació inicial Pla Especial de la Fitxa de Catàleg 75c Masia de Can Puça

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 2 DE FEBRER DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

3.Aprovació inicial Modificació puntual usos admissibles Pla parcial Casa del Mar-Els Colls

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 24 D'OCTUBRE DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

4.Aprovació inicial Pla Especial de Catalogació i canvi d'ús de l'immoble de "Can Déu m'ajudi" (actualment anomenat, La Casona d'Elda)

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 14 DE NOVEMBRE DE 2015, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

5. Aprovació inicial Pla Especial urbanístic de desenvolupament de concreció d'ús i ordenació volumètrica de sòl destinat a equipament comunitari ubicat a l'àmbit del sector Els Colls SUPP-14.

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 7 DE JUNY DE 2016, INCLÒS. (FINALITZAT)

Tornar índex

6. Aprovació inicial Pla Especial per la catalogació del conjunt immobiliari situat a la finca de Can Ramonet i legalització de la implantació de turisme rural. 

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 19 DE MAIG DE 2017, INCLÒS. (FINALITZAT)