Organització municipal

Tal i com estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes els òrgans bàsics de l'organització municipal són:

  • El Ple municipal
  • L'alcalde/essa
  • La Junta de Govern Local
  • Els tinents/entes d'alcalde

Són òrgans complementaris dels anteriors, les comissions informatives, la junta de portaveus, els òrgans de participació ciutadana, els diferents consells municipals i qualsevol altre òrgan establert pel municipi, així com la comissió especial de comptes.

 

Calendari dels òrgans de govern i comissions informatives (primer semestre 2019)

 

GENER 2019

(s’endarrereix una setmana, donat que l’1 de gener és cap d’any)

Comissions informatives: 8

Junta de portaveus: 15

Sessió plenària ordinària: 22

Sessió plenària extraordinària: 29 (Debat sobre l’estat del municipi)

 

FEBRER 2019

Comissions informatives: 5

Junta de portaveus: 13 (es trasllada del 12 al 13 per festiu local - Festa Major de les Roquetes)

Sessió plenària: 19

 

MARÇ 2019

Comissions informatives: 5 (s’avançarà l’hora de celebració pels carnavals)

Junta de portaveus: 12

Sessió plenària: 19

 

ABRIL 2019

Comissions informatives: 2

Junta de portaveus: 9

Sessió plenària: 16

Sessió plenària extraordinària: 30 (sorteig meses electorals)

 

MAIG 2019

Comissions informatives: 7

Junta de portaveus: 14

Sessió plenària: 21

 

 

Anotacions sobre les Juntes de govern (totes les sessions de JGL es celebraran en dimarts):

- la setmana de l’1 de gener de 2019 no hi haurà cap sessió de JGL
- la JGL del 12 de febrer es passarà a dimecres 13 de febrer