Consistori municipal

El Consistori consta de 21 regidors i regidores, constituït el passat 13 de juny de 2015, arran de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. El presideix l'alcaldessa, Abigail Garrido.

Actualment l'executiu local està format pels 7 electes del grup municipal del PSC-CP. La resta de grups municipals que estan presents al Consistori, compten amb la següent representativitat: CiU-ViA (4), UM9-CUP-PA (4), Fem Poble (3), PP (2) i ERC-AM (1).

En aquest llistat hi trobareu, a més, la retribució bruta anual percebuda per cadascun d'ells corresponent al 2018. La informació completa sobre dedicació i salaris la podeu consultar a l'apartat de les Retribucions dels càrrecs electes.

Si voleu conèixer informació bàsica de cadascun/a d'ells i elles, feu clic damunt la seva fotografia i hi trobareu una descripció curricular, l'adreça de correu electrònic, el grup municipal al qual pertany i el contacte a les xarxes socials del seu correponent grup municipal.

 

Abigail Garrido, alcaldessa

(PSC-CP)

Sou brut anual:  46.505,62 €

Josep Moya 

(PSC-CP)

Sou brut anual:   19.816,18 €

Fca. Carrasquilla 

(PSC-CP)

Retribució bruta 2018: 10.146,00 €

Fco. José Perona 

(PSC-CP)

Sou brut anual:   39.632,36 €

Antonio Martín

(PSC-CP)

Retribució bruta 2018:   9.500,00 €

Noelia López

(PSC-CP)

Sou brut anual:   19.816,18 €

Adrià Solà

(PSC-CP)

Retribució bruta 2018:   7.847,00 €

 

 

 

Lluís Giralt

(PDeCAT-ViA)

Retribució bruta 2018: 2.166,00 €

Eliseo Blanch

(PDeCAT-ViA)

Retribució bruta 2018: 1.862,00 €

Esther Morales

(PDeCAT-ViA)

Retribució bruta 2018: 2.090,00 €

Núria Giralt

(PDeCAT-ViA)

Retribució bruta 2018: 1.862,00 €

 

Tomàs Carandell

(UM9-CUP-PA)

Retribució bruta 2018: 1.691,00 €

 

Laura Marcos

(UM9-CUP-PA)

Retribució bruta 2018: 1.425,00 €

 

Joan López

(UM9-CUP-PA)

Retribució bruta 2018: 1.881,00 €

 

Magda Torrents

(UM9-CUP-PA)

Retribució bruta 2018: 1.729,00 €

 

Alejandro Conde

(Fem Poble)

Retribució bruta 2018: 1.824,00 €

 

Gertrudis Conde

(Fem Poble)

Retribució bruta 2018: 2.033,00 €

 

Daniel Carabantes

(Fem Poble)

Retribució bruta 2018: 1.805,00 €

 

 

José Asín

(PP)

Retribució bruta 2018: 1.273,00 €

 

Raúl Sánchez

(PP)

Retribució bruta 2018: 3.002,00 €

   
 

Josep Graells

(ERC-AM)

Retribució bruta 2018: 2.299,00 €