Pressupostos participatius 2017

El Ple de la Corporació a data de 25 de juliol de 2017 va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics municipals les NORMES REGULADORES DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes que ha de servir per elaborar el Pressupost municipal del 2018.

 

A diferència de les de l’any passat, aquestes han incorporat algunes novetats i canvis.

 

A part d’assignar el 20% del capítol d’inversions reals (capítol 6) perquè la ciutadania pugui proposar i decidir a quins projectes s’han de fer es reservaran 15.000 euros més del capítol de despeses de béns corrents i de serveis  (capítol 2) per a una categoria específica destinada a promoure projectes socials, culturals o solidaris que no impliquin inversions i compromisos pressupostaris i econòmics posteriors.

 

També es limita a un màxim de tres les propostes a presentar en cadascuna de les dues categories establertes, i que la suma del valor del conjunt dels projectes no superi la quantitat de 100.000 euros si es tracta d’inversions. En el cas de les propostes de despesa per a projectes socials o culturals, cadascuna d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. No obstant, es permetrà presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament per escrit si es dóna el cas i disposen de finançament complementari per part de la persona o entitat proposant. 

 

Pel que fa a les votacions, en aquesta ocasió s’hauran de seleccionar cinc de les propostes acceptades puntuant-les per ordre de prioritat o preferència del 5 a l’1. Així desapareix el repartiment de 50 punts entre els projectes d’elecció personal. També com a novetat, es donarà un període de presentació d’esmenes dins el calendari establert per a aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.

 

La presentació de propostes serà del 8 de setembre a l’1 d’octubre. Posteriorment, del 2 al 13 d’octubre es validaran i del 14 al 22 es podran presentar les esmenes. Finalment, el període de votació es durà a terme del 25 d’octubre al 5 de novembre i el recompte de vots es farà el 7 de novembre.

 

Està previst que a principis de setembre es facin dues sessions públiques informatives per explicar-los i aclarir possibles dubtes entre la ciutadania i que els promotors o impulsor dels projectes acceptats puguin presentar-los públicament si ho desitgen en dues jornades.

 

La metodologia, així com la majoria de criteris i requisits contemplats, es mantenen. Per tant, hi podran participar persones majors de 16 anys empadronades al municipi i entitats inscrites al registre municipal. Les propostes s’hauran de presentar a les OAC o telemàticament i podran anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents de presentació perquè se’n faci difusió. Igualment caldrà continuar assolint la xifra mínima de participació de caràcter simbòlic de 541 vots (els necessaris per aconseguir representació al Consistori a les últimes eleccions municipals) perquè l’import destinat als pressupostos participatius es tiri endavant en la seva totalitat. Si no s’aconsegueix, s’executarà el 80% de la consignació que s’hi dedica.

 

Consulteu les Normes reguladores dels pressupostos participatius 2017, així coma la resta de documentació disposada a l'apartat de Documents relacionats que hi ha a la part inferior d'aquesta pàgina.

 

CALENDARI

  • Presentació de propostes: del 8 de setembre a l’1 d’octubre
  • Validació de propostes: del 2 al 13 d’octubre
  • Presentació d’esmenes: del 14 al 22 d’octubre
  • Votació: del 25 d’octubre al 5 de novembre
  • Recompte de vots i resultats: 7 de novembre