Informació econòmica

Accés a la informació econòmica del Consistori que compren, bàsicament, el pressupost municipal, dades relatives al seu estat d'execució, el compte general, la memòria de la gestió econòmica, així com d'altres memòries i informes econòmics.

Tota la informació relacionada amb la gestió econòmica, així com les modificacions pressupostàries, està detallada al Portal de transparència.

 

La informació relacionada amb la gestió econòmica municipal també es pot consultar al portal de transparència.