Documents relacionats

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat ingressos_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per orgànic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017_despeses per programa_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per econòmic_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat despeses_per capítols_1r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat ingressos_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per orgànic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per programa_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per econòmic_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat despeses_per capítols_2n trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 ingressos_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat ingressos_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per capítols_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per orgànic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per programa_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 despeses_per econòmic_3r trimestre.pdf

Estat execució pressupost 2017 tancat despeses_per capítols_ 3r trimestre.pdf