Actes i convocatòries 2016

Per tal de facilitar les tasques de transcripció, gestió i consulta de les actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, es va posar en funcionament un sistema d'audioactes.

Trobareu les actes corresponents amb aquest sistema, disponibles en el següent enllaç:

Audioactes Sant Pere de Ribes

Així mateix, a continuació disposeu dels enllaços als resultats de les votacions en cada proposta presentada en la sessió plenària corresponent:

votacions sessió plenària 26 de gener de 2016
votacions sessió plenària 16 de febrer de 2016
votacions sessió plenària 15 de març de 2016
votacions sessió plenària 19 d'abril de 2016
votacions sessió plenària 31 de maig de 2016
votacions sessió plenària 21 de juny de 2016
votacions sessió plenària 26 de juliol de 2016
votacions sessió plenària 27 de setembre de 2016