Participació ciutadana

Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballem dia a dia per millorar la qualitat, agilitat i l'eficiència de l'administració i també posant en marxa polítiques que fomentin la participació, la convivència i el civisme, en general.

Precisament fomentar i dinamitzar la participació ciutadana, el contacte directe i la proximitat de la ciutadania envers els representants polítics municipals és un dels objectius de l'acció municipal. I per assolir-lo s'estan posant en marxa eines i iniciatives que potencien la transparència, la democràcia i la pròpia participació ciutadana, com són les trobades públiques mensuals que manté l'alcaldessa amb veïns i veïnes dels diferents barris i sectors del municipi (projecte "A prop teu: converses amb l'alcaldessa"); sessions públiques participatives o el nou model de pressupostos participatius, amb una implicació més directe per part de la ciutadania.