Resultats

Cens 2019 amb dret a vot: xx.xxx persones

Total vots emesos: xxxx

Total vots vàlids: xxxx

Total vots no vàlids: xxx (incidències diverses)

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Categoria1.- Es reservarà al Pressupost municipal del 2020 la quantitat fixada corresponent al 20% de les partides d'inversions previstes.

Categoria 2.- Es farà una reserva de 15.000 euros del pressupost de despeses municipals.

 

RESULTAT FINAL

Les propostes escollides són seleccionades per ordre de llista, segons la puntuació obtinguda en la votació, fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada en la convocatòria del procés participatiu. S’ha procedit de la mateixa manera en ambdues categories.