L'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té dos grans edificis institucionals. El més històric i representatiu, la Casa de la Vila, es troba al número 1 de la plaça de la Vila de Ribes (actualment les dependències municipals estan ubicades provisionalment a la masia de Can Puig, al carrer Major, 110, per obres de la Casa Consistorial). L'altre, més modern i funcional, està a la plaça de la Vinya d'en Petaca, de les Roquetes.

A Ribes, trobareu les regidories d'Emprenedoria, Promoció Econòmica i Turisme, així com Comerç Local, Hisenda, Intervenció, Secretaria, Cultura, Esports o Educació.

A Les Roquetes, per la seva banda, trobareu les regidories d'Urbanisme, Urbanitzacions, Serveis Socials, així com Recursos Humans, Cooperació Internacional, Treball o Espai Públic.

L'Alcaldia - Presidència, Participació i Convivència Ciutadana, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Esports i Cultura, Comerç Local o la regidoria de Governació, amb la Policia Local, es troben desdoblades en ambdós edificis.

Des d'aquest canal tindreu accés a tota aquella informació relacionada amb les funcions desenvolupades per part de l'administració local, des de les més institucionals, administratives o legals (organització municipal, publicació d'anuncis i edictes, normativa vigent, etc) fins a aquelles més pròximes a la ciutadania en general (atenció ciutadana, per exemple).

 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

 

Casa de la Vila

Pl. de la Vila, 1.

08810 Ribes

Masia Can Puig

C. Major, 110.

08810 Ribes

Edifici institucional Roquetes

Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n.

08812 Les Roquetes

Tel. 93 896 73 00

Fax 93 896 73 01

ajuntament@santperederibes.cat

www.santperederibes.cat