Mitjans de comunicació

Amb la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania les principals informacions municipals d'interès general i de dinamitzar el marc local de la comunicació, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va posar en marxa l'edició d'un nou butlletí amb el nom de "El Comú".

Butlletí municipal El Comú

L'edició de la nova publicació informativa és de periodicitat trimensual, té una tirada de 5.000 exemplars i es reparteix a través d'una setantena de punts de distribució de Ribes i Les Roquetes (equipaments municipals i establiments comercials, principalment).