Fem ocupació per a joves

El programa Fem Ocupació per a Joves combina formació i contractació amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels joves de 18 a 29 anys, mitjançant l’experiència professional amb un contracte laboral, una formació vinculada al contracte de treball i, l’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

Els beneficiaris del programa són, d’una banda els joves que disposen del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), de batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig i, d’altra banda les empreses, entitats o institucions del sector de comerç, hostaleria i administració, preferentment, ubicades a la comarca del Garraf i l’Alt Penedès.

La contractació dels joves haurà de ser per a un període mínim de 6 mesos, amb una modalitat contractual que respecti els requisits i la limitació d’hores de la formació i un salari corresponent al contracte i al conveni del sector o l’empresa. L’actuació formativa, d’entre 90 i 150 hores, serà obligatòria per a tots els participants i estarà vinculada amb el sector o branca del lloc de treball.

Els joves i les empreses que estiguin interessats a participar-hi, poden posar-se en contacte enviant un correu electrònic a ocupacio@santperederibes.cat.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per la qual cosa s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves” i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

 

                               

 

Documents relacionats

Triptic informatiu.doc