Fem ocupació per a joves

Aquest és un programa de formació i treball en alternança que busca un enfocament diferent a d'altres.

Es diferencia en el fet que s'organitza en funció de les necessitats reals de l'empresa i dels llocs de treball que necessiten cobrir, alhora que pretén afavorir la inserció laboral de les de persones joves aturades.

La prospecció d'empreses constitueix un instrument central del programa "Fem ocupació per a joves" i té com a principal objectiu la detecció i la identificació dels sectors d'activitat potencials generadors d'ocupació, així com la definició dels perfils professionals requerits per les empreses i que no es cobreixen per manca de persones treballadores qualificades o perquè no disposen de l'acreditació de la seva qualificació professional. El personal prospector i el personal tutor de l'entitat promotora o associada/vinculada col·laboraran en la cerca de les persones joves en situació d'atur més adequades al perfil demanat per les empreses per oferir-les l'oportunitat de formar-se i obtenir una acreditació de la seva qualificació mentre desenvolupen un treball remunerat mitjançant un contracte laboral.

 

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya "Fem Ocupació per a Joves", regulat per l’Ordre EMO/256/2015".