Escola Municipal de Persones Adultes

L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

OFERTA (curs 2018-2019):

Ensenyaments bàsics

  • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
  • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
  • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.

GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)

Informàtica

  • Curs d'Informàtica inicial
  • TIC  per aprendre nocions i Internet.

Accés a ensenyaments postobligatoris

  • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
  • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. OFICIAL
  • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Idiomes

  • Anglès nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL
  • Anglès perfeccionament (NOVETAT)

Termini  inscripcions CURS 2018-2019

2 al 13 de juliol i del 3 al 7 de setembre de 10:00 fins a 13.00.

 

Ribes
C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Les Roquetes
Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
a8055853@xtec.cat  Tel. 93 896 73 00

Per tal d'inscriure's les persones interessades hauran de fer-ho a la masia de Can Puig a Ribes i a la Vinya d'en Petaca a Roquetes, dins del horari i termini establert. Els professors els atendran i els orientaran i recomanaran quina formació s'adapta més a les seves necessitats i inquietuds. Les classes comencen a finals de setembre.