Garantia Juvenil per a joves titulats

Des de l'Ajuntament sabem que la recerca de la primera feina un cop obtingut el títol és una tasca complicada i moltes vegades el mercat de treball no dóna l'oportunitat a aquelles persones que malgrat tenir la titulació no tenen experiència laboral.

Volem oferir-te la possibilitat de treballar amb nosaltres, d'integrar-te als diferents departaments que formen part de la nostra institució.

Potser no t'havies plantejat exercir la teva professió en un ajuntament. Malgrat que els procediments segurament difereixen de l'empresa privada i que la finalitat, com a entitat pública, no sigui lucrativa, hi ha cabuda per a moltes professions i oficis.

CONSULTEU les bases de selecció per a la contractació de joves titulats amb una edat compresa entre els 18 i 29 anys que hagin finalitzat estudis reglats així com aquells joves que hagin obtingut un certificat de professionalitat,  compleixin amb els requisits demanats per donar-se d'alta a la Garantia Juvenil (demaneu assessorament personalitzat a través de les les OAC) i siguin demandants d'ocupació no ocupats (estar apuntat a l'atur).