Joves per l'Ocupació

El programa Joves per l'Ocupació pretén millorar l'ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d'estabilitat i futur professional, definint mesures i posant en marxa programes que, com aquest, els ajudi a definir i a construir la seva trajectòria professional.

És un projecte innovador de formació en alternança amb l'experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d'entre 16 i 25 anys en situació d'atur i inscrits al SOC, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu. L'objectiu que persegueix sobretot és donar suport a l'experiència pràctica, la formació i l'aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d'un conjunt d'actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.