Pla de Reactivació Municipal

Tal i com es va fer durant el curs 2016-17, és voluntat de l'equip de Govern tirar endavant, a més de les accions que ja es recullen en el pressupost municipal per a l'any 2017, el PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 2017-2018 com a pla de xoc social i d'ocupació que tingui com a objectius principals el foment de l'ocupació i la reactivació social, que integri diferents àmbits d'actuació per tal d'abordar un treball coordinat i transversal que tingui per fita la cohesió social i igualtat d'oportunitats en el nostre municipi.