Actes de Ple 2015

Per tal de facilitar les tasques de transcripció, gestió i consulta de les actes de les sessions plenàries de l'ajuntament de Sant Pere de Ribes, es va posar en funcionament un sistema d'audioactes.

Trobareu les actes corresponents amb aquest sistema, disponibles en el següent enllaç:

Audioactes Sant Pere de Ribes