Informació econòmica

Accés a la informació econòmica del Consistori que compren, bàsicament, el pressupost municipal, dades relatives al seu estat d'execució, el compte general, la memòria de la gestió econòmica, així com d'altres memòries i informes econòmics.