Òrgans de seguiment i control

Existeixen els següents òrgans de seguiment i control dins la Corporació municipal:

  • Comissions Informatives (CI):
    • CI de Desenvolupament Territorial, Econòmic i d'Ocupació: Alcaldia, Participació i Convivència Ciutadana, Espai Públic, Governació, Urbanisme, Habitatge, Patrimoni, Medi Ambient, Urbanitzacions, Hisenda i Serveis Econòmics, Recursos Humans, OAC's, TIC's, Emprenedoria, Promoció Econòmica, Turisme, Ocupació, Formació per l'Ocupació, Joventut, Cooperació Internacional.
    • CI de Serveis a les Persones i Igualtat d'Oportunitats: Cultura, Esports, Comerç Local, Serveis Socials, Gent Gran, Dona, Salut, Educació.