GESTIÓN URBANÍSTICA

(esborrany)
La gestió urbanística, una activitat força complexa, formada per un conjunt de procediments l'objectiu final dels quals és la transformació del sòl per a la seva adequació a l'edificació, o com diu l'art. 116 del TRLUC, especialment per a la urbanització del sòl.

A partir d'aquí, us procedim a relacionar tots els expedient de gestió urbanística, classificats en:

  • En tràmit (expedients d'aprovacions inicials i d'aprovacions provisionals)
  • Vigents (expedients aprovats definitivament)