Gestió Urbanística (expedients en tràmit)

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

  1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar
  2. Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2
  3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
  4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Poiígon Industrial Vilanoveta

 

1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar

Tornar índex

2.Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2.

Tornar índex

3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 

Tornar índex

4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta

Tornar índex