Formació i treball

A través de polítiques actives en aquest àmbit, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes treballa per afavorir la formació i la inserció laboral de persones que tenen la necessitat d'incorporar-se al mercat laboral, professionalitzar-se o ampliar coneixements. Un dels principals objectius és millorar l'ocupabilitat de les persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o subsidi.

 

 

COMENÇA EL PROGRAMA UBICAT AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

 

Amb data 14 de desembre de 2018,  l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha començat el Programa UBICAT, D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ I SUPORT OCUPACIONAL PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL (CONVOCATÒRIA 2018.

 

L'objectiu del Programa “Ubicat” és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones aturades, inactives, o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:

  • Actuació d'orientació sociolaboral.
  • Actuació de coneixement de l'entorn productiu, d'acostament a les empreses i de prospecció laboral.
  • Recursos per a la capacitació del personal tècnic

 

“UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Afers Socials mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

D’acord amb la base 6 de l’Ordre d’aquest Programa, poden ser destinatàries les persones en situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

soc_2l              idbh               LOGO MINISTERI COLOR