Junta de Govern Local

Integren la Junta de Govern Local l'alcaldessa i els tinents d'alcalde en la seva funció d'assistir a l'alcaldessa en la presa de decisions.

Les sessions ordinàries d'aquest òrgan no són públiques, tenen una periodicitat setmanal, se celebren els dimarts a les 12,30 hores i són de caràcter resolutiu.

 

Abigail Garrido

Alcaldessa

Alcaldia-Presidència. Participació i Convivència Ciutadana. Espai Públic i Governació

 

Josep Moya

1r. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Esports de Ribes i Urbanitzacions i Comerç Local de Ribes

Fca. Carrasquilla

2a. tinenta alcalde

Regidories de Serveis Socials i Educació

 

Fco. José Perona

3r. tinent alcalde

Regidories d'Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern

 

Antonio Martín

4t. tinent alcalde

Regidories d'Emprenedoria, Promoció Econòmica i Turisme

 

Noelia López

5a. tinenta alcalde

Regidories de Treball, Joventut, Cooperació Internacional i Esports de Les Roquetes

Adrià Solà

6è. tinent alcalde

Regidories de Cultura i Comerç Local de Les Roquetes