Beques i ajuts

 

AJUTS A L'ESCOLARITZACIÓ I ALS MENJADORS DE LES LLARS D'INFANTS MUNICIPAL

Aquests ajuts s'adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens, de entre 16 setmanes i tres anys, matriculats en alguna de les llars d'infants municipals.

 

AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

Aquests ajuts s'adrecen a les unitats familiars de les nenes i nens empadronats en el municipi i que cursin formació reglada en centres educatius públics d'infantil, primària i secundària, batxillerat, i formació professional (cicles de grau mig i superior).

 

AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR

Es podrà acollir als ajuts de menjador escolar l'alumnat d'educació infantil (2n cicle), primària, secundària obligatòria, sempre i quan s'ofereixi el servei de menjador en el seu centre, matriculats en centres educatius de la comarca del Garraf sostinguts amb fons públics amb necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

Aquest tipus de subvenció està gestionada pel Consell Comarcal del Garraf, que aprova cada curs escolar una convocatòria  per a la concessió d'ajuts  individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques.

Igualment en el Consell Comarcal es centralitzen les prestacions relacionades amb el transport escolar col·lectiu, el transport adaptat, així com d'altres recursos o programes.

 

Consell comarcal del Garraf - Ensenyament