Programa de mesures actives d'inserció / RMI

PROGRAMA DE MESURES ACTIVES D'INSERCIÓ / RMI

 

El programa de mesures actives d'inserció pretén acompanyar a les persones destinatàries d'una Renda Mínima d'Inserció (RMI) en la definició i execució del projecte professional a partir de l'acompanyament tutorial, individual i grupal, de cara al desenvolupament de la competència professional. Son Itineraris flexibles que ofereixen accions d'informació, orientació i suport, dirigides a la millora de l'ocupabilitat.

 

PERSONES DESTINATÀRIES:

 

Tindran caràcter preferent les persones destinatàries de RMI que reuneixin alguna de les característiques següents:

  • Persones que estiguin en fase d' esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de l'RMI
  • Aquelles persones amb un grau d'ocupabilitat el qual es pot preveure incrementat si participen en mesures actives d'inserció
  • Joves entre 18 i 30 anys
  • Persones de més de 40 anys
  • Dones amb càrregues familiars

 

Les persones destinatàries han d'estar inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades.

 

Aquest programa està finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.