Projectes innovadors i experimentals

 

El Programa de projectes innovadors i experimentals pretén millorar l’activitat del sector productiu sanitari, sociosanitari i de dependència, generador d’ocupació al territori, mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables.

L’objectiu del programa és donar suport a persones majors de 45 anys en situació d’atur en el procés de reorientació professional, preparant-los per a la reincorporació al mercat de treball atenent les seves competències.

Per altra banda, es posaran en marxa nous enfocaments que s’adaptin a les necessitats reals de les empreses del sector sanitari, sociosanitari i de dependència del territori, per tal d’obtenir millors resultats i facilitar la incorporació dels participants del programa.

     

 

 

Més informació: 93 810 92 90 (extensió 127 o 128).

formacio@santperederibes.cat

 

 

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals”.