Garantia Juvenil per a joves titulats

Des de l'Ajuntament sabem que la recerca de la primera feina un cop obtingut el títol és una tasca complicada i moltes vegades el mercat de treball no dóna l'oportunitat a aquelles persones que malgrat tenir la titulació no tenen experiència laboral.

Volem oferir-te la possibilitat de treballar amb nosaltres, d'integrar-te als diferents departaments que formen part de la nostra institució.

Potser no t'havies plantejat exercir la teva professió en un ajuntament. Malgrat que els procediments segurament difereixen de l'empresa privada i que la finalitat, com a entitat pública, no sigui lucrativa, hi ha cabuda per a moltes professions i oficis.

Per a la contractació de joves titulats és necessari tenir una edat compresa entre els 18 i 29 anys, haver finalitzat estudis reglats (o certificat de professionalitat), estar inscrit a Garantia Juvenil (si nó ho esteu, podeu demanar assessorament personalitzat a través de les les OAC) i estar inscrits a l'oficina de treball com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO).

 

CONVOCATÒRIA 2017:

Requisits:

  • no haver participat a la convocatòria anterior (2016)
  • estar en posesisó d'alguna de les següents itulacions:
    • Diplomatura o grau en titulacions relacionades amb els mitjans de comunicació, ciències socials, treball social, enginyeria Mecànica o Elèctrica Industrial
    • Cicle formatiu de grau superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o certificat de professionalitat equivalent