Joves per l'Ocupació

El programa Joves per l'Ocupació pretén millorar l'ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d'estabilitat i futur professional, definint mesures i posant en marxa programes que, com aquest, els ajudi a definir i a construir la seva trajectòria professional.

És un projecte innovador de formació en alternança amb l'experiència pràctica en empreses, destinat a persones joves d'entre 16 i 25 anys en situació d'atur i inscrits al SOC, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu. L'objectiu que persegueix sobretot és donar suport a l'experiència pràctica, la formació i l'aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d'un conjunt d'actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses i/o el seu retorn al sistema educatiu.

 

Projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa “Joves per l’Ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014, modificada per l’Ordre EMO/254/2015.

 

 

Documents relacionats

Joves per l'ocupació'16