Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

26-07-2017 

LA CIUTADANIA DECIDIRÀ EL 20% DE LES INVERSIONS I 15.000 EUROS MÉS DEL PRESSUPOST DEL 2018

Alcaldessa (centre) i portaveus presentant el projecte.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes repetirà enguany el sistema de pressupostos participatius perquè la ciutadania pugui presentar propostes i decidir amb votacions quines s’hauran de tirar endavant dins el Pressupost municipal del 2018. Una de les novetats del procés serà que a part d’assignar el 20% del capítol d’inversions reals (capítol 6) a aquesta finalitat es reservaran 15.000 euros més del capítol de despeses de béns corrents i de serveis  (capítol 2) per a una categoria específica destinada a promoure projectes socials, culturals o solidaris que no impliquin inversions i compromisos pressupostaris i econòmics posteriors. Segons l’alcaldessa, Abigail Garrido, “aquesta és una novetat perquè vam veure que s’havien quedat fora projectes que no eren directament d’inversions i que crèiem que podien ser també interessants”. De totes maneres, el govern municipal ha assumit com a seus alguns dels projectes presentats perquè “ens havíem compromès a donar sortida a algunes propostes més, a part de les guanyadores, i així les hem anat incorporant per exemple en el Pla de Reactivació Municipal”, ha afegit Garrido. En total es preveu que s’hi destinaran al voltant d’uns 220.000 euros del Pressupost, depenent de l’import final del capítol 4 d’inversions un cop es conegui la previsió d’ingressos i despeses per l’any que ve.

Durant la roda de premsa conjunta que es va fer ahir abans del Ple, el portaveu del PDeCAT-VIA, Lluís Giralt, va valorar positivament la participació tan alta de l’any passat i ha explicat que “ens ha fet reflexionar positivament en el sentit que considerem que va ser realment una generació d’idees pel municipi. Entenc que això posa moltes coses sobre la taula pels que estem de representants municipals i en aquest sentit és una cosa molt afavoridora perquè moltes de les propostes que s’han anat fent en aquests anys deriven de la pròpia iniciativa dels ciutadans en coses que podem compartir”. No obstant, Giralt ha lamentat que “moltes idees es van quedar fora per una sèrie d’aspectes que aquest any hem intentat corregir”.

Amb la finalitat de millorar l’experiència anterior, les normes reguladores d’aquest procés han incorporat alguns canvis. Així es limita a un màxim de tres propostes a presentar en cadascuna de les dues categories establertes, i que la suma del valor del conjunt dels projectes no superi la quantitat de 100.000 euros si es tracta d’inversions. En el cas de les propostes de despesa per a projectes socials o culturals, cadascuna d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. No obstant, es permetrà presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament per escrit si es dóna el cas i disposen de finançament complementari per part de la persona o entitat proposant. 

Pel que fa a les votacions, en aquesta ocasió s’hauran de seleccionar cinc de les propostes acceptades puntuant-les per ordre de prioritat o preferència del 5 a l’1. Així desapareix el repartiment de 50 punts entre els projectes d’elecció personal. També com a novetat, es donarà un període de presentació d’esmenes dins el calendari establert per a aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.

Gràcies a l’avançament al Ple del 25 de juliol de l’aprovació del document que ha de regular els pressupostos participatius –l’any passat les normes es van aprovar el 27 de setembre–, es disposarà de més temps per participar-hi, si bé alguns grups polítics encara el consideren insuficient.

El representant d’UM9-CUP, Tomàs Carandell, ha volgut deixar palès el compromís del seu grup municipal “en totes les propostes que impliquin la participació de la ciutadania i compartim les millores que s’ha introduït en aquest projecte de pressupostos participatius” i entén que “farem avenços” i que hi ha un consens polític en el que hem treballat totes les forces polítiques. Tot i això, Carandell creu que “és possible que es perdi una oportunitat d’haver introduït coses (...) com mecanismes de compensació per determinar la limitació per àmbits o nuclis de població de forma que es garantís que totes les propostes que es recullin fossin el més igualitàries possible pel conjunt del municipi”. També referent al calendari creu que s’ha de millorar perquè considera que continua sent breu.

La presentació de propostes serà del 8 de setembre a l’1 d’octubre. Posteriorment, del 2 al 13 d’octubre es validaran i del 14 al 22 es podran presentar les esmenes. Finalment, el període de votació es durà a terme del 25 d’octubre al 5 de novembre i el recompte de vots es farà el 7 de novembre. També està previst que durant el mes de setembre es facin dues sessions públiques informatives per explicar-los i aclarir possibles dubtes entre la ciutadania.

La metodologia, així com la majoria de criteris i requisits contemplats, es mantenen. Per tant, hi podran participar persones majors de 16 anys empadronades al municipi i entitats inscrites al registre municipal. Les propostes s’hauran de presentar a les OAC o telemàticament i podran anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents de presentació perquè se’n faci difusió. Igualment caldrà continuar assolint la xifra mínima de participació de caràcter simbòlic de 541 vots (els necessaris per aconseguir representació al Consistori a les últimes eleccions municipals) perquè l’import destinat als pressupostos participatius es tiri endavant en la seva totalitat. Si no s’aconsegueix, s’executarà el 80% de la consignació que s’hi dedica.

Per part de Fem Poble, el regidor Alejandro Conde ha expressat la seva satisfacció “perquè s’ha assolit l’objectiu de dotar d’eines perquè la ciutadania decideixi com vol el seu poble”. Així mateix ha aplaudit, en referència a alguns dels canvis incorporats, que “el nou sistema de votació comportarà propostes independents de veïnes i veïnes respecte d’altres que puguin fer entitats o col·lectius més grans”  i veu molt positiu “la incorporació d’una partida a part de la d’inversions que facilitarà que puguin sortir propostes relacionades amb temes culturals, socials o d’altres tipus d’iniciatives que abans no tenien cabuda”. També el líder del PP, José Asín, ha manifestat que en el seu grup municipal estan “molt satisfets perquè hi tornin a haver pressupostos participatius” i que “hi hem treballat tots els grups intensament per millorar les bases”. “Els ciutadans disposaran de més temps”, ha afegit tot esperant i animant a la gent perquè hi hagi una “participació massiva que ens faria molt contents”. ERC ha mostrat igualment el seu suport, i el seu representant al Ple, Josep Graells, s’ha mostrat “d’acord amb les modificacions que s’han afegit. Pensem que és important que vagin prenent forma i es vagin adaptant a les necessitats de la ciutadania”.

El seguiment i la valoració de les propostes continuarà a mans d’una comissió de gestió tècnica-econòmica, que valorarà les propostes presentades tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social. Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2018 per ordre de classificació fins que s’esgoti la quantitat econòmica global fixada en cada categoria.

En els pressupostos participatius de l’any passat es van presentar un total de 63 propostes i es van emetre 1.519 (1.304 vàlids).