Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

27-07-2017 

EL PLE APROVA UNA MODIFICACIÓ DE MÉS D’UN MILIÓ D’EUROS PER AMPLIAR DIVERSOS PROJECTES

Edifici on s’acabarà l’escala pendent de pisos de lloguer social.

L’última modificació de pressupost presentada pel govern municipal ha centrat el debat polític de la sessió ordinària del Ple de la Corporació que es va celebrar dimarts 25 de juliol a les Roquetes. La proposta, que ha vist llum verda, plantejava la dotació o ampliació de consignació pressupostària per un import total d’1.364.684 euros finançada amb incorporació de romanent de tresoreria, per tirar endavant diversos projectes. El regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern, Fran Perona, ha explicat que “es tracta de distribuir crèdit en tres conceptes: la creació de petites partides que ajudin a la gestió de l’ajuntament (com serien clavegueram o aigua); incorporar crèdit al capítol de personal de l’ajuntament per complir la previsió de pressupostos generals de l’Estat referent a l’increment de sous de l’1% i per crear quatre places de la plantilla per solucionar la situació dels indefinits no fixes; i el suplement de crèdits en diferents projectes del Pla de Reactivació Municipal”. En aquest sentit, s’ha referit a algunes de les actuacions més significatives, com la construcció de les pistes esportives cobertes i del skate de Ribes, el projecte de millora de l’entorn de l’ermita de Sant Pau, la remodelació de les pistes de Sant Agustí, la construcció de la nova grada del camp de futbol de Ribes i les subvencions per a habitatge i l’acabament d’una escala de pisos per destinar-los a lloguer social.

Davant la petició dels grups municipals de voler treballar més profundament algunes d’aquestes actuacions i per tenir un suport més ampli, l’alcaldessa, Abigail Garrido, va proposar al Ple “marcar amb un no disponible” el crèdit dels de major interès per tal de poder tenir la modificació feta i aprovada però condicionada al vistiplau dels projectes per part de les forces polítiques.

En el torn de paraules, el portaveu del PDeCAT-VIA, Lluís Giralt, ha comentat que havien demanat alguns aclariments sobre determinades modificacions a l’alça, com la dels pisos de lloguer social, i vists els informes, les circumstàncies i la necessitat de l’actuació, en aquest cas “ho podem acceptar”. Per a la resta, però, reclama "disposar d’una evolució econòmica de l’Ajuntament" i una revisió del Pla de Reactivació Municipal aprovat "per fer una previsió real de la despesa dels projectes que s’inclouen", perquè creu que està “desajustat”. Giralt ha retret al govern “que davant de la ciutadania es doni com a habitual l’increment desmesurat del cost dels projectes (...)” i el seu grup entén “que el costos són molt alts i cal que abans de la seva possible aprovació es treballi en consens”. També el regidor d’ERC, Josep Graells, ha fet referència al que considera un “desajust entre el que es valora inicialment i el que s’acaba pressupostant al final, i en aquest aspecte no podem estar d’acord”. Per la seva banda, el regidor de Fem Poble, Alejandro Conde, ha titllat al govern socialista de “xantatgista” perquè “han volgut posar en joc la finalització dels pisos de protecció oficial que portem des del 2011 només per poder aprovar d’altres coses que han sortit d’un mes per l’altre”. Conde ha demanat que s’articuli millor la participació per decidir la funcionalitat i els usos dels projectes i que se’ls hi informi gradualment dels augments que pateixen els pressupostos d’aquests perquè hi poden estar d’acord o no, però el finançament dels quals després s’ha d’aprovar conjuntament i això els condiciona. Quant al PP, el regidor Raúl Sánchez s’ha queixat de les darreres modificacions proposades en aquest punt perquè, després de les converses i reunions prèvies al Ple per portar aquesta proposta treballada, “ja no sabem què entra i què no entra, què surt i què no surt del pressupost, què estarà disponible i què no” i no li sembla “seriós”. Finalment, el regidor Tomàs Carandell, d’UM9-CUP, va qualificar la situació de “problema molt gros” que “perdura en el temps i a mesura que va avançant agafa un volum cada cop més preocupant”. Carandell també ha acusat al govern de manca “de planificació, de projecció i d’execució”. Els de la Nou consideren que no s’estan abordant algunes de les prioritats que necessita el municipi i que hi ha hagut un consum del romanent de tresoreria molt accelerat que s’està esgotant. També ha criticat els increments de pressupost de grans projectes en la línia d’altres grups municipals.

Precisament en defensa de les crítiques a la gestió de l’executiu local, el regidor socialista Fran Perona, ha replicat que “el Pla de Reactivació té 57 propostes i més de 100 accions i el que hem portat al dia d’avui a aquest Ple és un increment de només cinc projectes”. “Quan parlem de responsabilitats nosaltres també les compartim i tenim la màxima cura amb l’estalvi de l’Ajuntament i on comprometem aquestes inversions”, ha dit. L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha volgut matissar que “des del mes d’abril s’estan treballant aquests projectes” i que “s’han explicat en les comissions d’inversions, en diferents moments i a aquells regidors que havien proposat alguns dels projectes”. Respecte als increments dels mateixos, Garrido els ha justificat pel seu redimensionament fruit precisament de les aportacions i plantejaments expressats en aquestes reunions, doncs “quan es planteja el projecte i s’estudia en profunditat es veu que seria convenient abordar d’altres aspectes i es fa un plantejament més ampli”.

Finalment, la modificació pressupostària plantejada s’ha aprovat amb els vots favorables del PSC, PDeCAT-VIA i Fem Poble, l’abstenció d’UM9-CUP i PP i el vot en contra d’ERC.