Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

13-09-2017 

ENDAVANT AMB LA LICITACIÓ DE L’ACABAMENT DE L’ESCALA DE PISOS SOCIALS I AJUTS A L’HABITATGE

Carrasquilla i Perona en la roda de premsa d'anunci de les actuacions.

La setmana passada la Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte d’execució parcial de distribució i acabats interiors dels 16 habitatges de l’escala A de l’edifici del sector del Mercat-Parc Central que es destinarà a lloguer social. Es tracta d’una de les actuacions previstes en el Pla de Reactivació Municipal que el govern socialista s’ha compromès a finalitzar i que forma part d’un conjunt de mesures i accions que s’estan portant a terme en política d’habitatge amb el suport del grup municipal de Fem Poble. Amb una dotació d’1 milió d’euros, les obres d’execució del projecte es licitaran ara amb la previsió d’adjudicar-les abans de dos mesos i amb el desig que puguin estar acabades a final del 2018. 

El regidor d’Urbanisme, Fran Perona, ha explicat que l’objectiu és “facilitar l’accés a l’habitatge a aquelles persones que més ho necessiten” i per aquest motiu s’estan duent a terme “diferent línies d’actuació que permetin no només disposar de més habitatges socials sinó treballar perquè l’habitatge i també els lloguers siguin més assequibles”. En aquest sentit, les convocatòries d’ajuts al lloguer o la campanya de captació d’habitatges buits per destinar-los a lloguer assequible són alguns exemples.

Precisament fins al 29 de setembre està oberta una convocatòria de subvencions municipals per al pagament del lloguer d’habitatges a Sant Pere de Ribes, amb una dotació econòmica de 50.000 euros. Es donaran dos tipus d’ajuts: a la quota d’entrada o fiança i al pagament del lloguer de mensualitats, en tots els casos per a contractes signats a partir de l'1 de gener de 2017. En el cas dels ajuts a l'entrada, es podrà demanar l’import equivalent a dues mensualitats de lloguer a pagar, per tal de facilitar la signatura del nou contracte de lloguer, amb un màxim de 1.200 euros. Pel que fa a les subvencions per al pagament del lloguer de mensualitats, es determina una aportació mensual per un import equivalent al 25% del lloguer i no superior als 150 euros/mes. En tots els casos el lloguer no pot ser superior als 600 euros mensuals.

D’altra banda, la regidora de Serveis Socials, Paqui Carrasquilla, ha remarcat  el caràcter social de les polítiques d’habitatges que s’estan fent. Aquest any s’han lliurat 13 habitatges públics de caràcter social, es continua treballant amb la Mesa d’habitatge i fent les gestions necessàries amb les entitats bancàries per mirar d’aconseguir la cessió de pisos de la seva propietat. Des del govern, però, també s’han detectat d’altres necessitats de caire funcional d’alguns col·lectius, com podria ser l’adaptació de pisos per a la gent gran o persones amb mobilitat reduïda. Així, l’Ajuntament subvencionarà els arranjaments d’interiors d’habitatges gràcies a una convocatòria municipal (que acaba el dia 15 d’aquest mes) per fer front “a petites reformes bàsiques en els habitatges per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes i que  serveixin per incrementar l'autonomia i la qualitat de vida de les persones beneficiàries”, ha dit la regidora.  Les subvencions estan adreçades a persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els casos de sol·licitants majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran, persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència, que pateixin dificultats funcionals i/o cognitives (amb informe mèdic) i persones amb pocs recursos econòmics. El cost previst de l’arranjament que es podrà subvencionar íntegrament no podrà ser superior als 2.500 euros i estan contemplades les actuacions en banys (substitució de la banyera o dutxa, pavimentació antilliscant i d’altres adaptacions), en cuina (principalment pel canvi de placa de gas per d’altres sistemes), i generals (ampliació de passos, supressió de barreres arquitectòniques, renovació d’instal·lacions ens mal estat, etc.). En total, el Consistori hi destinarà 40.000 euros. Paral·lelament, aquest any conjuntament amb la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament té previst tirar endavant 17 actuacions més d’aquest tipus, el que sumarien en total una trentena d’habitatges que seran reformats.

Les bases i els models normalitzats per a sol·licitar els ajuts també estan a disposició de les persones interessades a les Oficines d’Atenció Ciutadana situades a la plaça de la Vinya d’en Petaca, núm. 1, de les Roquetes i al carrer Major, núm. 110, de Ribes. A la web es poden consultar a Habitatge (pels ajuts al lloguer) i a Serveis Socials (pels arranjaments interiors d'habitatges).