Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

18-09-2017 

L’ASSEMBLEA DE BALLS POPULARS DE RIBES IMPULSA UNA REVISIÓ DE LES CERCAVILES DE LES FESTES MAJORS

El gegants i el drac a la baixada de St. Pau.

Una enquesta per conèixer què opinen tant els participants com el públic en general de les Festes Majors de Ribes s’està fent a través d’Internet.  La iniciativa, sorgida a l’Assemblea de Balls Populars, s’ha estat treballant des del mes de juliol amb un grup de persones representatives que ha redactat el qüestionari per tal de saber l’opinió que tenen les colles, les entitats i col·lectius, així com la ciutadania en general, sobre les cercaviles de les Festes Majors de Ribes.

L’enquesta digital, que consta d’un total de 30 preguntes, s’està difonent a través de les xarxes socials i s’hi pot accedir des del web de l’Ajuntament. L’objectiu, segons ha informat el grup de treball, és fer la recollida de dades durant el mes de setembre i fins al 15 d’octubre i presentar un resum amb les conclusions a principis de novembre. A partir d’aquestes conclusions, tenint en compte les propostes majoritàries, es redactarà un primer document amb el funcionament de les cercaviles que es farà públic i es debatrà en grups de debats temàtics, en els que s’hi inclouran els partits polítics, al llarg del mes de novembre. Al mes de desembre l’Assemblea de Balls Populars portarà a aprovació el document definitiu que també haurà d’estar ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Els canvis i les millores aprovades entrarien en vigor a les Festes Majors del 2018, sempre i quan sigui possible.

Les preguntes del qüestionari són en relació a cadascuna de les cercaviles i de l’acte central de les Festes Majors de Sant Pau i de Sant Pere. Es donen quatre opcions de resposta que van des de la supressió de l’acte a seguir-lo fent amb algunes millores. En aquest últim cas s’ofereix l’opció d’escriure breument les propostes de millora. A l’inici de l’enquesta es demana en quina franja d’edat es troba la persona que respon i la relació que té amb les celebracions per tal de poder creuar el màxim de dades. A més, el qüestionari es pot respondre en nom d’un col·lectiu o a títol individual sempre i quan es sigui major de 15 anys.

 

Accedeix a l'enquesta: