Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

06-10-2017 

EL GOVERN PROPOSA NO APUJAR ELS IMPOSTOS, RETORNAR UN 4% DE L’IBI D’ENGUANY I CONSOLIDAR INCENTIUS FISCALS

L'alcaldessa amb assistents a la sessió de dijous a Ribes.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es troba en plena elaboració de les ordenances municipals i fiscals del 2018. Aquesta setmana han tingut lloc dues sessions públiques participatives per donar a conèixer les principals línies de treball i els objectius que el govern municipal persegueix amb aquestes, així com per recollir les opinions i suggeriment dels assistents.

Segons han explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor de Règim Intern, Fran Perona, “amb les ordenances fiscals volem garantir la qualitat de vida, la prestació de serveis bàsics i necessaris per a tothom i afavorir la cohesió social” i per aquest motiu els objectius marcats són: no apujar els impostos mentre hi hagi l’economia sanejada de l’Ajuntament i una taxa d’atur elevada, tot assegurant els serveis bàsics i necessaris; el retornament del 4% de l’IBI que el Consistori es va veure obligat a aplicar per qüestions administratives; noves propostes de deducció de l’IBI per a pisos que es destinin a lloguer assequible; consolidar les mesures aplicades en els darrers anys (d’incentius a l’emprenedoria, les empreses i el comerç, per a la preservació del medi ambient  i les bonificacions socials adreçades a les persones més vulnerables); i modificació del calendari fiscal per afavorir l’economia familiar.

Referent a l’IBI, a més, una de les novetats serà la incorporació d’una bonificació del 95% en pisos que es destinin a lloguer assequible a través de la borsa d’habitatge que s’ha estat treballant amb el grup municipal de FEM Poble juntament amb d’altres polítiques d’habitatge, mobilitat i medi ambient. També en l’apartat d’impostos, i concretament pel que fa a les plusvàlues, es proposa incloure una bonificació del 95% en les transmissions de terrenys  i en la transmissió o constitució de drets reals del domini que afectin a l’habitatge habitual per a causa de mort a favor de descendents de primer grau.

Pel que fa a les taxes, de moment ha transcendit que es planteja l’adaptació de les bonificacions de la taxa d’escombraries a la capacitat econòmica de la unitat familiar i suprimir l’obligació de presentar la documentació cada 5 anys a persones jubilades i pensionistes. La taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic inclouria una exempció de pagament per a tots els esdeveniments veïnals autoritzats que es facin a la via pública i contemplaria l’ocupació de la via pública amb caràcter particular per portar a terme esdeveniments relacionats amb la seva activitat. Altrament, es vol exemptar de pagament de la taxa de casament a l’ajuntament a aquelles  parelles on un dels contraents estigui empadronat al municipi com a mínim des de fa un any i modificar les quotes a l’alça de la taxa de sorolls per donar cobertura al cost del servei.

En l’apartat de preus públics, els canvis més significatius serien la incorporació d’un abonament mensual per a famílies monoparentals i noves modalitats d’abonaments (clubs i programa fitjove) al complex esportiu municipal Espai Blau i l’exempció i/o modificació de pagament de la quota del Servei d’Atenció a Domicili i altres serveis assistencials que acreditin un expedient de Serveis Socials, així com la incorporació de servei d’ajuts a domicili per atenció a la infància.

Una menció especial requereixen les consolidacions de bonificacions aplicades en els exercicis fiscals dels darrers anys i que es mantenen, com les bonificacions de l’IVTM (impost de vehicles de tracció mecànica) per a vehicles híbrids i d’hidrogen, vehicles que utilitzin combustible com el gas liquat o metà i a tots els vehicles de benzina amb emissions fins a 120gr/Km de CO2; els descompte de l’IAE per un increment del 10% de la plantilla (o de 2 treballadors/ores amb contracte indefinit), per fer servir energies alternatives (eòlica, solar o biomassa) i per realitzar auditories energètiques o utilitzar energia elèctrica d’origen 100% renovable; o les deduccions en l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per afavorir les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb discapacitat o incorporar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. També es mantindran les rebaixes de la taxa de gual per als pàrquings comunitaris que instal·lin un punt de recàrrega comú de vehicles elèctrics; de la taxa de llicències d’obres per a aquelles peticions que incloguin mesures de construcció sostenible; i la taxa d'activitats per a les persones físiques que es donin d’alta com a noves activitats econòmiques (si es troben a l’atur o són primera contractació i que la superfície del local no superi els 500m2). Igualment seguirà vigent el gravamen per a la utilització anòmala dels habitatges als grans tenidors d’habitatges buits.

Les ordenances fiscals suposen un 70% (17.405.005,30€) dels ingressos de l’Ajuntament, dels quals els impostos (IBI, IVTM, IAE, ICIO i plusvàlua) representen el 55,62%, les taxes el 11,99% i els preus públics el 0,09% del total.