Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

06-11-2017 

L’AJUNTAMENT FA UNA CRIDA ALS JOVES A PARTICIPAR EN EL NOU PLA LOCAL DE JOVENTUT

En el marc de l’elaboració del nou Pla Local de Joventut 2017-2021, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha organitzat dues trobades obertes amb joves per conèixer de primera mà quines són les seves necessitats, hàbits i costums, interessos i d’altres aspectes relacionats amb qüestions que els afecten. Segons la regidora de Joventut, Noelia López, la idea és recollir les necessitats, inquietuds, problemes i tot allò que considerin oportú els nostres joves, principalment d’entre 16 i 25 anys, per tenir-los en compte”. “El Pla ens permetrà elaborar les polítiques de joventut que farem en endavant”, ha afegit. La primera de les sessions tindrà lloc avui dijous 9 de novembre, a les 19h, a l’Espai Jove de Ribes (c. Jaume Balmes cantonada amb Salvador Dalí) i posteriorment se’n farà una altra al Centre Cívic L’Espai de les Roquetes (Parc Pompeu Fabra) el dijous, dia 30 de novembre, a les 18h.

El procés de confecció del document es basa en la participació dels diferents agents i sectors que de forma directa i indirecta treballen amb i pels joves, així com en facilitar espais de debat on els joves en primera persona puguin parlar de qüestions d’aquest àmbit. Tot plegat amb l’objectiu final de definir les accions que conformaran el Pla Local de Joventut (PLJ) a través de processos i espais de participació estables que possibilitin relacions de comunicació bidireccionals entre les i les joves del municipi i l’Ajuntament.

Per poder dur a terme la globalitat d’aquest treball, la regidora de Joventut, Noelia López, ha explicat que s’han contractat els serveis d’una entitat especialitzada (Associació CEPS Projectes Socials) que juntament amb el Servei de Cultura i Joventut de l’Ajuntament i la col·laboració estreta del Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona han de contribuir a transformar la realitat juvenil de Sant Pere de Ribes, canviant i millorant les con­dicions de vida per tal que els i les joves del municipi puguin desenvolupar plenament el seu projecte de vida, amb polítiques de joventut integradores i transversals i de qualitat en el serveis i les actuacions que finalment s’integrin. “Portem treballant la fase de diagnosi des de l’estiu, ja s’han fent diverses reunions i constituït un grup de motor inicial, però ara, per tenir una anàlisi completa, és molt important la participació directa i el més variada possible de joves”, ha dit.

Les fases en les que es duu a terme aquest procés d’elaboració del PLJ passen primer per una diagnosi i anàlisi de les dades actuals (que és un recull d’informació sobre què tenim al municipi pels joves, què fan i què necessiten) per després treballar una estratègia que permeti definir i impulsar propostes que responguin a aquestes necessitats. En aquest sentit “volem, a través de la seva participació, que aquestes estratègies i les actuacions que se’n derivin arribin a la gent jove i a les demandes del propi jovent perquè se sentin seu el municipi i participin de manera activa en la vida comunitària i col·lectiva”, ha manifestat l’alcaldessa.

Fins ara ja s’ha fet l’anàlisi quantitativa de dades i informació recollida i s’està treballant en l’anàlisi qualitativa de la realitat dels joves de Sant Pere de Ribes mitjançant entrevistes en profunditat i grups de discussió amb diferents actors socials, serveis i tècnics municipals, centres educatius de secundària, enquestes a nois i noies i, ara, amb jornades participatives obertes. També en aquestes fases intermèdies està previst parlar amb les entitats locals que sovint actuen com a dinamitzadores d’oci i de lleure infantil i juvenil.

Per a la implementació i per garantir un seguiment continuat de les accions que es recullin al Pla Local de Joventut, es preveu disposar d’un Pla d’acció anual i la creació d’una Taula Jove del Pla com a òrgan permanent de seguiment.