Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

14-11-2017 

ELS ESPAIS VERDS URBANS ES REACTIVEN AMB MILLORES I ADEQUACIONS DE CAMINS

Actuació al parc de les Roquetes i Crossfit de Ribes.

Amb l’objectiu d’afavorir l’ús dels espais públics i la convivència en aquests, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està duent a terme diverses actuacions de millora i adequació en zones verdes urbanes del municipi. Amb una despesa superior als 85.000 euros, es tracta de treballs especialment relacionats amb la jardineria i el mobiliari urbà de determinats indrets, i en alguns casos de delimitació de camins, per tal d’enaltir els seus valors mediambientals i paisatgístics i fer-los més atractius i agradables per a la ciutadania. Per a l’alcaldessa, Abigail Garrido, “la millora de l’espai públic és vital perquè és on es produeixen les relaciones interpersonals, més comunitàries i col·lectives, i tenir-lo ben endreçat i de qualitat facilita també que la gent se senti a gust en ell”. “I això és una de les coses prioritàries que vam començar a treballar aquesta legislatura”, ha afegit.

Així, en el tram del passeig de Circumval·lació de Ribes comprés entre l’Espai Blau i l’àrea per a gossos s’han fet uns camins amb bordons de jardineria per definir i emfatitzar l’ús per a vianants del conjunt i s’ha posat una capa uniforme de grava sobre aquests i terra vegetal al als perímetres per plantar-hi nous lledoners que recolzaran les zones amb menys arbrats. També s’instal·laran nous bancs i papereres. Igualment, a la zona del Pi de la Palanca s’han definit els vials i àrees amb bordons i lloses tot creant noves zones de praderia i redireccionant el pas de vianants i bicicletes entre el passeig central i els camins condicionats amb àrids. Es plantaran nous arbres (tres oliveres i un arbre de l’amor) al centre de l’espai verd i dos xiprers nous al costat del que hi ha ara en el camí principal per recuperar el conjunt de tres que hi havia hagut anteriorment i dotar l’àrea de més ombra. A més, s’han modificat les voreres d’accés amb rampes que en faciliten l’ús i el pas. Una mica més al nord-est, també al passeig de Circumval·lació, en el camí de garrofers que hi ha al sector de les timbes s’ha instal·lat nou mobiliari urbà disposat en forma de circuit de crossfit per fer exercici físic. I és que la pràctica de l’esport a l’aire lliure és un altre dels aspectes que es volen potenciar, donat que “quan vam iniciar el Pla de Salut del municipi per millorar els hàbits saludables i la qualitat de vida de la ciutadania, una de les coses que va sortir van ser precisament els espais públics que els veïnes i veïnes poden fer servir per estar en millors condicions físiques, mentals, etc.”, ha explicat l’alcaldessa. “És en aquest sentit que també s’està treballant no només per millorar-los sinó per reordenar-los i donar-los uns determinats usos”, segons Garrido. D’aquesta manera, al passeig de Circumval·lació, per exemple, hi podem trobar tant espais d’estada per a la gent gran, com d’altres per a la pràctica de l’esport, el lleure o la convivència.

A les Roquetes, aquesta setmana s’han reprès les feines d’adequació i millora del parc semiurbà que està ubicat entre la piscina municipal i el camp de futbol, al carrer de Miquel Servet, consistents en l’arranjament i recuperació de camins i la reposició de marges, així com una neteja generalitzada del terreny. Aquesta actuació és la continuació dels treballs iniciats amb la posada en marxa de l’skate park de les Roquetes i l’àrea per a gossos del sector per recuperar el conjunt de l’espai verd de l’illa i els itineraris que hi passen. Des de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes es vol potenciar precisament la continuïtat d’aquest parc cap a la zona verda posterior del carrer de l’Agricultura fins enllaçar-lo amb el paratge natural dels Colls, facilitant-ne la seva connectivitat com a parc vertical o corredor verd. Per això també s’està intervenint en la parcel·la boscosa compresa entre el carrer del Dr. Ferran i el carrer de l’Agricultura amb la recuperació i adequació de caminals o la retirada de pins morts.

D’altra banda, a la urbanització Els Cards es va iniciar la setmana passada el condicionament de les franges forestals (desbrossament i neteja de branques, trituració de sotabosc i eliminació de pins morts o en mal estat). Els treballs tenen una durada aproximada de 15 dies.

La jardineria urbana, i especialment els arbres, arbustos i plantes vivaces o perennes, així com les franges forestals són elements essencials dels nostres nuclis urbans. Entre d’altres beneficis mediambientals i paisatgístics, les plantes absorbeixen una part de la contaminació atmosfèrica, baixen la temperatura dels carrers, intercepten una part de la radiació solar i com la resta del verd urbà aporten qualitat als espais públics.