Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

08-05-2018 

EL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL ESPAI BLAU ESTRENA CALDERA DE BIOMASSA

Caldera de biomassa instal·lada a l'Espai Blau.

Aquest hivern s’ha acabat d’instal·lar a l’Espai Blau la primera caldera de biomassa en un equipament municipal que servirà per fer funcionar el sistema de calefacció i aigua calenta d’aquest complex esportiu municipal amb estella forestal de proximitat com a font d’energia renovable sostenible i menys contaminant.

És per aquesta raó que aquest dijous 10 de maig hi haurà l’acte d’inauguració institucional amb la presència del diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent; l’alcaldessa, Abigail Garrido; el regidor d’Urbanisme, Fran Perona; el regidor d’Esports de Ribes, Josep Moya; el director de l’obra, Joan Oliver; l’empresa Energrup Bio Renovables, Joan A. Fornieles; i el director del Complex Esportiu Espai Blau, Juan Diego Romero, entre d’altres representants polític i tècnics del projecte. A més, per explicar el seu funcionament i els beneficis que comportarà s’ha organitzat una jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer el resultat de l’actuació a tota la ciutadania que és farà el mateix dijous 10 de maig de 16 a 17.30h amb visites guiades gratuïtes cada mitja hora.

L’actuació forma part d’un projecte més ampli d’eficiència energètica, promoció i generació d’energies renovables que està tirant endavant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes gràcies a una subvenció de cofinançament dels fons europeus FEDER que preveu, a més, la construcció d’una planta d’assecament i emmagatzematge de biomassa per al tractament de les restes vegetals dels boscos del municipi amb la finalitat de proveir estella per a aquesta i d’altres calderes que es puguin instal·lar en un futur, tancant així el cercle de l’autoproducció i consum de biomassa.

En aquest sentit, s’està treballant conjuntament amb NODE Garraf, altres ajuntaments de la comarca i l’associació de propietaris forestals en un marc de gestió de recursos naturals més ampli per a la gestió de recursos, la neteja de boscos i l’aprofitament de la massa forestal com a aposta per tenir cura de l’entorn natural i produir estella, font d’energia orgànica vegetal per a la combustió. La globalitat del projecte es tanca amb un paquet de mesures per millorar l’eficiència en l’enllumenat públic amb la substitució total de llumeneres per fonts de llum LED, el canvi d’equips auxiliars i làmpades amb fonts de llum d’halogenurs metàl·lics ceràmics (HMC) i la implantació d’un sistema de regulació de flux en hores de baix ús. Les adaptacions permetran una reducció anual de l’energia total consumida en l’enllumenat públic del municipi de gairebé la meitat (-49,55%) i un estalvi econòmic d’aproximadament 65.597 euros a l’any. El pressupost de totes les accions és d’1.631.846 euros, dels quals la meitat (753.461 euros) seran aportats pel FEDER.

Pel que fa a la nova caldera, el cost total de l’obra ha estat de 253.584 euros, dels quals 101.862 provenen dels FEDER, 117.105 subvencionats per la Diputació i la resta, 34.617 han estat aportat per l’Ajuntament.

La instal·lació del nou equip d’escalfament a la piscina municipal permetrà una reducció important del consum de gas (un 89,9% de l’energia consumida actualment passarà a ser energia renovable i el 10,1% restant seguirà sent consum de gas) i un estalvi econòmic d’uns 14.500 euros anuals. Quant a la reducció de CO2 representarà una disminució de prop de 200 tones a l’any.