Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

15-05-2018 

EL GOVERN PRERARA EL NOU PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 2018-19 AMB UNA DOTACIÓ DE GAIREBÉ 7’5 MILIONS D’EUROS

Sessió pública del Pla de Reactivació Municipal 1018-2019 a Ribes.

Amb l’objectiu de consolidar Sant Pere de Ribes com un lloc on viure i treballar i lluitar contra l’exclusió social i a favor de la generació d’ocupació, el govern municipal ha presentat a la ciutadania la proposta del Pla de Reactivació Municipal 2018-19 (PRM) en dues sessions públiques participatives que han tingut lloc els dies 9 i 14 de maig a les biblioteques de les Roquetes i Ribes, respectivament.

El document, que encara està obert i s’està negociant amb la resta de grups municipals abans de portar-lo a la seva aprovació al Ple, preveu l’execució de diversos projectes i treballs per valor de 7.488.000 euros a través de plans d’ocupació, concessionaris, convenis amb entitats sense ànim de lucre, contractes menors i negociats amb empreses del municipi i d’altres negociats o licitats amb empreses especialitzades.

El regidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Règim Intern, Fran Perona, ha explicat que seguint en la línia dels anys anteriors, el nou PRM “està format per petits projectes que puguin fer empreses del municipi i de la comarca. També hi ha projectes més grans que es licitaran pel procediment de concursos públics. Però sobretot està pensat per posar al dia el municipi generant ocupació, doncs aquesta és la seva naturalesa”.

Seguint els eixos del Pla d’Actuació Municipal, la setantena de propostes recollides en el PRM 2018-19 es poden agrupar en els àmbits de la igualtat d’oportunitats i la cohesió social; l’economia local i l’ocupació; el territori i l’espai públic; i la democràcia, la transparència i la participació. Segons Perona, una gran part d’aquestes serviran per continuar amb la feina iniciada en els darrers anys amb inversions per recuperar l’espai públic i la igualtat d’oportunitats.

Es destinaran 300.000 euros a nous plans d’ocupació municipals, 120.000 euros a la creació d’un viver d’empreses a Ribes, 747.000 euros a millores en l’àmbit de l’habitatge públic i patrimoni, 845.000 euros per renovar la xarxa del clavegueram i actuacions a la via pública com la nova pavimentació del carreró de la Torreta de Ribes (250.000 euros), la reforma de la plaça de Pompeu Fabra (300.000 euros) i de l’avinguda de Catalunya de les Roquetes (420.000 euros), entre d’altres millores i adequacions de places i carrers (420.000 euros).

Alguns dels projectes més destacats pel que fa a equipaments són la segona fase de l’adequació i millora del centre cultural El Local (150.000 euros), millores a les piscines municipals (100.000 euros), la continuació de la reforma de la zona esportiva de Bosc de plaça (100.000 euros), actuacions als pavellons esportius (100.000 euros), els treballs d’accessibilitat de l’annex de Can Puig per acollir les dependències del SEFED (400.000 euros), les millores a les biblioteques i l’ampliació de la Josep Pla (630.000 euros) o la museïtzació del Castell de Ribes (210.000 euros).

També a les urbanitzacions s’han previst diverses actuacions, de les quals la més significativa correspon en aquesta ocasió a Mas Alba (200.000 euros). La prolongació dels carril bici (250.000 euros) i les millores a les xarxes d’aigua (300.000 euros) i enllumenat (260.000 euros) són alguns dels altres treballs contemplats en l’àmbit del medi ambient i sostenibilitat.

En total, entre el pressupost d’inversions ordinàries d’aquest any de 2.235.356 euros i la dotació del PRM 2018-19 (747.000 euros), la inversió municipal serà de gairebé 10 milions d’euros (9.723.356 euros).

L’anterior PRM 2017-18 ha permès contractar a 82 empreses locals, 128 empreses de l’àmbit comarcal, 18 de la vegueria Penedès, 75 de tot Catalunya i 10 de la resta de l’Estat. S’han portat a terme fins al moment 313 actuacions.