Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

03-07-2018 

FINS AL 15 DE SETEMBRE ES PODEN PRESENTAR PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Del 30 de juny al 15 de setembre es poden presentar propostes als PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes que han de servir per recollir les idees i projectes que seran votats i incorporats en el Pressupost Municipal del 2019. Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i entitats inscrites al registre municipal. S’hi destinarà en total el 20% del pressupost d’inversions reals de l’any que ve i 15.000 euros més de despesa corrent, tal i com recullen les normes reguladores.

Igual que en l’edició anterior, hi ha dues categories: una per a propostes d’inversions i l’altra destinada a projectes socials o culturals. Cada persona o entitat en pot presentar fins a un màxim de 3 per separat a cada categoria. La suma del valor estimat del conjunt dels projectes que una persona o entitat presenti a l’apartat d’inversions no podrà superar la quantitat de 100.000 euros, i en el cas de les propostes de despesa social o cultural cadascuna d’elles no podrà tenir un cost superior als 5.000 euros. No obstant, és permès presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament. Les propostes s’han de lliurar presencialment a les OAC o telemàticament presentant una instància acompanyada del formulari establert omplert. També poden anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents explicatius perquè se’n faci difusió.

 

Sessions públiques i calendari

Per explicar els pressupostos participatius i qualsevol qüestió relacionada amb aquests, s’han programat diverses sessions públiques. La primera es farà el dimecres 18 de juliol a les 19h a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes i el dia següent, dijous 19 de juliol, en tindrà lloc a la mateixa hora una altra al centre cultural El Local de Ribes.

El calendari d’aquest procés participatiu contempla, a més, la presentació del llistat provisional i d’un període d’esmenes del 6 al 14 d’octubre, així com dues sessions de presentació de projectes el 10 i 15 d’octubre (a Ribes i a les Roquetes, respectivament) a càrrec de les persones impulsores de les propostes que hagin estat acceptades i que vulguin donar-les a conèixer en púbic (caldrà que ho sol·licitin per escrit a la mateixa instància de presentació de la proposta o enviant un correu electrònic a alcaldia@santperederibes.cat).

El seguiment i la valoració de les propostes els farà la comissió de gestió tècnica-econòmica, encarregada d’avaluar tenint en compte els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social les iniciatives presentades.

Les votacions es duran a terme del 16 al 28 d’octubre, i un cop conegut els resultats es faran dues sessions públiques més els dies 5 i 7 de novembre a les 19h a la Biblioteca Josep Pla i al centre cultural El Local, respectivament.

 

Una de les finalitats que es persegueix amb els pressupostos participatius és que la ciutadania pugui dir la seva, s’impliqui directament i decideixi algunes de les prioritats i projectes que considera necessaris pel municipi. Es tracta, doncs, d’un procés de participació i elecció dels veïns, veïnes i entitats de Sant Pere de Ribes que dóna major protagonisme a les persones sobre les actuacions que els afecten.

Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2019 per ordre de classificació fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada en cada categoria.