Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

04-10-2018 

39 PROPOSTES S’HAN PRESENTAT ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Els DEA van ser la primera proposta guanyadora del 2016.

Els i les proposants podran presentar els seus projectes en públic els dies 10 i 15 d'octubre.

Un total de 39 propostes s’han presentat a la convocatòria d’enguany dels Pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, després que el passat 15 de setembre finalitzés el període per fer-ho. La majoria són projectes d’entitats culturals, esportives, de la comunitat educativa i d’associacions veïnals o urbanitzacions, entre d’altres. De totes elles, 9 estaran integrades a la categoria destinada a promoure projectes socials, culturals o solidaris (dotada amb 15.000 euros) i la resta són considerades inversions, de les quals es podran fer aquelles que siguin més votades fins a exhaurir els imports destinats (que en el cas de les inversions serà el 20% del pressupost d’inversions de l’any vinent). Per ara la participació en els pressupostos participatius d’enguany està sent més alta que en l’edició anterior (que va registrar 15 propostes presentades). Aquest augment es valora molt positivament des del govern local i s'anima a la ciutadania a seguir implicant-se i a votar.

En aquests moments la comissió tècnica de seguiment està validant les iniciatives presentades per tal de comprovar que acompleixen amb els criteris de legalitat, de competències, econòmics, de viabilitat tècnica, de sostenibilitat i de no exclusió social, segons es recull a les normes reguladores. Posteriorment, el dia 6 d’octubre es publicarà el llistat provisional de propostes acceptades i no acceptades, amb el seus corresponents informes, i s’obrirà un període d’esmenes fins al 14 d’octubre perquè les no acceptades puguin corregir-se, si s’escau, amb l’assessorament dels serveis tècnics.

El calendari també preveu la realització de dues sessions de presentació de projectes els dies 10 i 15 d’octubre a les 19h (al centre cultural El Local de Ribes i a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes, respectivament) perquè les persones promotores de les propostes puguin donar-les a conèixer en púbic si així ho manifesten (caldrà enviar un correu electrònic a alcaldia@santperederibes.cat).

Finalment, el període de votació es durà a terme del 16 al 28 d’octubre. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi emplenant presencialment una butlleta que trobaran a les Oficines d’Atenció Ciutadana per dipositar-la a la corresponent urna o bé telemàticament. Cada persona haurà de votar a un total de 5 propostes, amb un escalat de 5, 4, 3, 2 i 1 punts, i serà necessari un mínim de participació en el procediment de votació de 541 vots, sinó es reduirà la quantitat en un 20%. El resultat final es coneixerà  el 5 de novembre.

Una de les finalitats que persegueixen els pressupostos participatius és que la ciutadania pugui dir la seva, s’impliqui directament i decideixi algunes de les prioritats i projectes que considera necessaris pel municipi. Es tracta, doncs, d’un procés de participació i elecció dels veïns, veïnes i entitats de Sant Pere de Ribes que dóna major protagonisme a les persones sobre les actuacions que els afecten. Aquesta és la tercera vegada que es fan.

Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2019 per ordre de classificació fins a esgotar la quantitat econòmica global fixada en cada categoria. No obstant, l’equip de govern estudiarà la possibilitat d’incorporar aquells projectes que hagin pogut quedar fora o no hagin resultat guanyadors, segons les possibilitats, com s’ha fet els altres anys.