Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

06-11-2018 

L’AJUNTAMENT I EL BANC DE SABADELL SIGNEN UN CONVENI PER FACILITAR EL FINANÇAMENT DE PROJECTES D’EMPRENEDORIA

L'alcaldessa Abigail Garrido firmant el conveni juntament amb Judit Gonzalez, de Banc Sabadell.

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha firmat un conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell amb l’objectiu de facilitar el finançament de projectes d’emprenedoria a particulars i empreses del municipi. L’acord és pel període d’un any, amb opció a prorrogar-lo tres anys més. 

El conveni promourà que aquelles empreses o persones a títol individual que necessitin finançar els seus projectes, després de ser assessorades en un primer moment per l’Ajuntament, puguin accedir a diferents productes i serveis del Banc de Sabadell que impulsin les seves idees de negoci i, especialment, els ajudin a obtenir el capital inicial necessari.

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ofereix el servei d'assessorament a l'emprenedoria a través del Servei d'Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès Garraf. Entre les seves funcions hi ha la de facilitar a la ciutadania suport en la creació de projectes empresarials mitjançant informació consells, formació i l’acompanyament en els començaments de l’activitat empresarial, tot contribuint  d’aquesta manera a la promoció de l’esperit emprenedor i el desenvolupament del teixit productiu local.

Per a poder optar als avantatges, les persones interessades s’hauran d’adreçar al SIE, que valorarà la idoneïtat de la idea a desenvolupar. Si l’informe del SIE és favorable, podran adreçar-se al Banc de Sabadell per a consultar quin dels productes s’adequa millor a les seves necessitats. Les persones usuàries d’aquest servei es podran beneficiar, entre d’altres productes, del Préstec Inici, que consisteix en el finançament a mig termini de la inversió inicial necessària per a posar en marxa una empresa. El préstec pot arribar a cobrir la totalitat de la inversió, amb uns terminis de retorn ajustables a les necessitats de l’interessat. També destaca la possibilitat d’optar al Compte Expansió Negocis, que ofereix avantatges a empreses ja constituïdes. El Banc de Sabadell també es compromet a oferir formació sobre conceptes bàsics de finançament, en especial aquells referits a les transaccions econòmiques en entorns virtuals.