Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 14 de febrer de 2017

Dimarts dia 14 de febrer de 2017.
Aquest matí he començat visitants algunes obres que estem fent com tancar solars propietat municipal  per poder-los mantenir en millor condicions. Seguidament, tinc reunió de treball per coordinar temes d'alcaldia. Després,  reunió amb el grup de regidors i regidores del govern per planificar i coordinar millores conjuntament. Al migdia, junta de govern local on aprovarem subvencions i justificacions d'entitats, suport al menjador de El Redós,  acceptació de l'ajut de la Diputació de BCN per a les llars d'infants, millores en els serveis de taxi del municipi. A la tarda, reunió amb l'equip redactor de l'annex al pavelló de Ribes i al vespre, reunió de portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament !!
BON DIMARTS !!  Una imatge de la millora de neteja i tancament de solars municipals.