Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 27 d'octubre de 2022

Agenda pública: dijous 27 d'octubre de 2022
FOTO: Treballar en bona companyia. Regidora Ana Herrera@ana18176
¿ aquest matí he anat al jutjat per explicar els perjudicis que ens ha causat la intervenció durant l'últim any a l'Ajuntament paralitzant pagaments a proveidors, subvencions, ajuts a veïns i veïnes...
¿ he parlat amb la regidora Ana Herrera sobre els nous blocs de pisos d'habitatge de lloguer assequible que en breu iniciaran les obres.
¿ al migdia sóc a BCN al Ple de la Diputació.
¿ a la tarda, tinc reunió amb el consell d'infants que sempre és molt especial escoltar els nens i nenes del municipi fent propostes i preguntes!!¿¿
 
Agenda pública: jueves 27 de octubre de 2022
FOTO: Trabajar en buena compañía. Concejala Ana Herrera@ana18176
¿ esta mañana he ido al juzgado para explicar los perjuicios que nos ha causado la intervención durante el último año en el Ayuntamiento paralizando pagos a proveedores, subvenciones, ayudas a vecinos y vecinas....
¿ he hablado con la concejala Ana Herrera sobre los nuevos bloques de pisos de vivienda de alquiler asequible que en breve iniciarán las obras.
¿ al mediodía estoy en BCN en el Pleno de la Diputación.
¿ por la tarde, tengo reunión con el consejo de niños que siempre es muy especial escuchar a los niños y niñas del municipio haciendo propuestas y preguntas!!¿¿