Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 28 d'abril de 2022

Bon dia! Els Plans d'Ocupació aprenen l'ofici de jardineria amb la brigada de l'Ajuntament. Generem llocs de treball i afavorim la igualtat d’oportunitats.
¿ Agenda pública: 28 d'abril de 2022
¿ Avui començo el dia amb una reunió amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per parlar del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics.
¿ Tindré una reunió amb el grup socialista de la Diputació de Barcelona.
¿ Assistiré al plenari de la Diputació.
¿ Participaré en la junta general de la Xarxa Audiovisual Local.
¿ Faré una reunió amb el col·lectiu Garraf Sona, integrat pels festivals de la comarca per explicar-los els diferents projectes.
--
¡Buenos días! Los Planes de Ocupación aprenden el oficio de jardinería con la brigada del Ayuntamiento. Generamos puestos de trabajo y favorecemos la igualdad de oportunidades.
¿ Agenda pública: 28 de abril de 2022
¿ Hoy empiezo el día con una reunión con el Consell Comarcal del Baix Penedès para hablar del Centro de Acogida de Animales Domésticos.
¿ Tendré una reunión con el grupo socialista de la Diputación de Barcelona.
¿ Asistiré al plenario de la Diputación.
¿ Participaré en la junta general de la Xarxa Audiovisual Local.
¿ Haré una reunión con el colectivo Garraf Sona, integrado por los festivales de la comarca para explicarles los diferentes proyectos.