Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 27 d'abril de 2020

Agenda pública: dilluns, 27 d'abril de 2020

¿Aquest matí he tingut vàries reunions de treball via telemàtica. Primer amb l'equip de direcció de l'ajuntament i després amb als serveis de sanejament, laboratori i centre d'atenció als animals doméstics ¿¿per veure com anem prestant tots els serveis encara que sigui de manera diferent. Aquesta tarda, tinc junta de govern i després ple de la mancomunitat. Continuem treballant!!!

¿Esta mañana he tenido varias reuniones de trabajo vía telemática. Primero con el equipo de dirección del ayuntamiento y después con a los servicios de saneamiento, laboratorio y centro de atención a los animales domésticos ¿¿para ver como vayamos prestando todos los servicios aunque sea de manera diferente. Esta tarde, tengo junta de gobierno y después lleno de la mancomunidad. Continuamos trabajando!!!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                             

 

Ara, treballant el Ple de la Mancomunitat!! Amb 33 ajuntaments. Compartint serveis!!
Ahora, trabajando en el Pleno de la Mancomunitat!! Con 33 Ayuntamientos. Compartiendo servicios!!