Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 9 de maig de 2022

Bon dia! Avui és el Dia d'Europa, un dia per recordar el paper clau dels municipis en la defensa de la unitat, la pau i la recuperació dels valors de la Unió Europea: seguretat, pau, justícia, unitat i benestar.
¿ Agenda pública: 9 de maig de 2022
¿ Avui he començat el dia amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Tindré una reunió per avançar en el projecte de disposar dels serenos, tal com ens vam comprometre al programa electoral.
¿ Em reuniré amb l’equip del departament de Turisme de la Diputació de Barcelona.
¿ Assistiré a la Junta de Govern de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
--
¡Buenos días! Hoy es el Día de Europa, un día para recordar el papel clave de los municipios en la defensa de la unidad, paz y recuperación de los valores de la Unión Europea: seguridad, paz, justicia, unidad y bienestar.
¿ Agenda pública: 9 de mayo de 2022
¿ Hoy he empezado el día con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Tendré una reunión para avanzar en el proyecto para disponer de serenos, tal y como nos comprometimos al programa electoral.
¿ Me reuniré con el equipo del departamento de Turismo de la Diputación de Barcelona.
¿ Asistiré a la Junta de Gobierno de la Mancomunitat Penedès-Garraf.