Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 12 de desembre de 2017

Agenda pública: dimarts dia 12 de desembre de 2017.

Aquest matí he començat contestant correus, trucades i signant documentació pendent. Seguidament, hem obert la documentació per adjudicar les obres de l'skate de Ribes. Després, tinc reunió amb secretaria i intervenció per preparar els temes del proper Ple Municipal que entre altres, hi haurà la proposta d'aprovació dels plecs de condicions per al concurs per adjudicar l'obra del projecte del teatre Municipal de Les Roquetes. Després, marxaré a BCN a un acte municipalista amb alcaldes i alcaldesses socialistes. A la tarda, reunió de la Junta de Portaveus per preparar el proper Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado contestando correos, llamadas y firmando documentación pendiente. Seguidamente, hemos abierto la documentación para adjudicar las obras de l'skate de Ribes. Después, tengo reunión con secretaria e intervención para preparar los temas del próximo Pleno Municipal que entre otros, habrá la propuesta de aprobación de los pliegos de condiciones para el concurso de las obra del Teatro de Les Roquetes. Después marcharé a BCN a un acto municipalista de alcaldes y alcaldesas socialistas. Por la tarde, reunión de la Junta de portavoces para preparar el próximo Pleno Municipal. BUEN MARTES!!