Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 25 d'octubre de 2022

Agenda pública: dimarts 25 d'octubre de 2022
FOTO: inici de les obres de millora del parc infantil de la plaça Jaume Gómez!!
¿ aquest matí he tingut reunió amb la intervenció i gerència per millorar i agilitzar processos de fiscalització i de pagaments.
¿ he tingut reunió per treballar la planificació de projectes fins a finals del mandat.
¿ a la tarda, tinc junta de govern local i reunió de coordinació de l'equip de govern.
BON DIMARTS!!
 
Agenda pública: martes 25 de octubre de 2022
 
FOTO: inicio de las obras de mejora del parque infantil de la plaza Jaume Gómez!!
¿ esta mañana he tenido reunión con la intervención y gerencia para mejorar y agilizar procesos de fiscalización y pagos.
¿ he tenido reunión para trabajar la planificación de proyectos hasta finales del mandato.
¿ por la tarde, tengo junta de gobierno local y reunión de coordinación del equipo de gobierno.
BUEN MARTES!!