Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 26 de gener de 2022

¿ Agenda pública: 26 de gener de 2022
Bon dia!
¿ Avui em reuneixo amb la comissió de Turisme de la Federación de Municipios y Provincias, de la qual l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes forma part.
¿ Tindré una reunió interna de l’Ajuntament per gestionar els arranjaments que falten en la Biblioteca Josep Pla i el Centre Cívic.
¿ Amb l’equip de govern farem la Junta de Govern Local i una reunió de coordinació.
¿ A les 18:30h, celebrarem el ple ordinari de gener, en el qual es porta a aprovació la pròrroga del conveni amb l’Institut Català de la Salut per regular els espais compartits al centre de dia de les Roquetes.
I també es debatrà l’aprovació de les pròrrogues dels convenis amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de mediació. Aquests serveis són primordials perquè tothom tingui les mateixes oportunitats en l’accés a un habitatge digne.
¿ FOTO: Posant color i verd a l'entrada del Centre Cívic de Les Roquetes
--
¿ Agenda pública: 26 de enero de 2022
¡Buenos días!
¿ Hoy me reúno con la comisión de Turismo de la Federación de Municipios y Provincias, de la cual el Ajuntament de Sant Pere de Ribes forma parte.
¿ Tendré una reunión interna del Ayuntamiento para gestionar los arreglos que faltan en la Biblioteca Josep Pla y el Centro Cívico.
¿ Con el equipo de gobierno haremos la Junta de Gobierno Local y una reunión de coordinación.
¿ A las 18:30h, haremos el pleno ordinario de enero, en el que se lleva a aprobación la prórroga del convenio con el Institut Català de la Salut para regular los espacios compartidos en el centro de día de Les Roquetes.
Y también se debatirá la aprobación de las prórrogas de los convenios con la Agència d’Habitatge de Catalunya para la continuidad de la Oficina Local de Vivienda y la Bolsa de mediación. Estos servicios son primordiales para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades en el acceso a una vivienda digna.
¿ FOTO: Poniendo color y verde a la entrada del Centro Cívico de Les Roquetes